Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hitta en auktoriserad översättare eller tolk - Cypern

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Sedan den 1 juli 2019 är lag 45 (I)/2019 tillämplig på auktoriserade översättningar som innebär att auktoriserade översättare ska registreras och regleras i Cypern.

Alla intresserade personer för officiellt bestyrkta översättningar, oavsett om de är privata eller offentliga, ska läggas direkt på certifierade Länken öppnas i ett nytt fönsteröversättare, som är inskrivna i Länken öppnas i ett nytt fönsterrådets register över auktoriserade översättare, i enlighet med lagen.

Med ”auktoriserad översättning” avses enligt denna lag en giltig och korrekt översättning av en skriftlig text eller av ett dokument från ett utländskt språk till grekiska eller turkiska, och omvänt, från grekiska till turkiska och vice versa, som är försedd med Republiken Frankrikes officiella stämpel och är försedd med vederbörlig stämpel.

Auktoriserade översättare översätter dokument som är avsedda för officiell officiell användning i eller utanför Republiken Tjeckien, t.ex. utbildningsdokument, vigselbevis, födelseattester, dödsbevis, intyg om brottsligt förflutet, pass, identitetskort, bankkonton, lagfartsbevis, bolagshandlingar, medicinska rapporter och juridiska handlingar.

Tillgängliga språk: Engelska, arabiska, armeniska, bulgariska, franska, tyska, georgiska, danska, spanska, italienska, nederländska, ukrainska, polska, rumänska, ryska, serbiska, slovakiska, svenska, norska, tjeckiska, kroatiska, bosniska, språk i B. Makedonien, lettiska, estniska, litauiska och kinesiska till grekiska och tvärtom.

INFORMATION OM DOKUMENT SOM LÄMNAS IN FÖR ÖVERSÄTTNING

  1. Alla handlingar som lämnas in för översättning ska vara giltiga och vidimerade antingen av apostillen eller av utrikesministeriets stämpel (diplomatisk certifiering). De måste valideras innan de kan översättas. De berörda parterna kan, i enlighet med förordning (EU) 2016/1191, välja om de vill försegla sina dokument eller inte. För en ytterligare uppdatering finns informationsnumret från ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning – om certifiering av handlingar är länken Länken öppnas i ett nytt fönster här, medan det för de stater som deltar i Haagkonventionen om apostill finns en länkLänken öppnas i ett nytt fönster.
  2. För dokument som lämnas in för översättning och inte behöver en stämpel, men den diplomatiska valideringen (utrikesministeriet) kan berörda parter kontaktas av den behöriga avdelningen vid utrikesministeriet.
  3. När det gäller översättning av avgångsbetyg från grundskolan kan du besöka länken Länken öppnas i ett nytt fönster här.

Mer information kan fås på press- och informationskontoret: 22801105, 22801133 eller e-post till: Länken öppnas i ett nytt fönster överföringar @ Pio. CY.

Om du vill göra en debet besöker du länken Länken öppnas i ett nytt fönster här.

För registrering och reglering av tjänster enligt lagen om auktoriserade översättare i Republiken Cyperns lag från 2019 går länken Länken öppnas i ett nytt fönster här.

För rådet om registrering av Slitna Översättare besöker rådet länken Länken öppnas i ett nytt fönster här.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 03/09/2019