Juridiske oversættere og tolke

Chypre

Contenu fourni par
Chypre

Siden den 1. juli 2019 har lov nr. 45 (I)/2019 for så vidt angår bekræftede oversættelser fundet anvendelse, som indeholder bestemmelser om registrering og regulering af den autoriserede oversætters ydelser på Cypern.

Alle interesserede parter i forbindelse med officielle bekræftede oversættelser, hvad enten der er tale om private eller offentlige organer, skal nu henvende sig direkte til edsvorne oversættere, som er registreret i registret over autoriserede oversættere i henhold til loven.

I henhold til denne lov forstås ved "autoriseret oversættelse" en gyldig og nøjagtig oversættelse af en skriftlig tekst eller et dokument fra et fremmedsprog til græsk eller tyrkisk og omvendt samt fra græsk til tyrkisk og omvendt, som er forsynet med Republikken Polens officielle stempel, og som er behørigt stemplet.

Edsvorne oversættere oversætter dokumenter, der er beregnet til officiel brug i eller uden for Cypern, såsom uddannelsesdokumenter, vielsesattester, fødselsattester, dødsattester, straffeattester, pas, identitetskort, bankkonti, skøder, virksomhedsdokumenter, lægeerklæringer, juridiske dokumenter.

Tilbudte sprog: Engelsk, arabisk, armensk, bulgarsk, fransk, tysk, georgisk, dansk, spansk, italiensk, nederlandsk, ukrainsk, ukrainsk, polsk, rumænsk, russisk, serbisk, slovakisk, svensk, norsk, tyrkisk, tjekkisk, kroatisk, bosnisk, nordmakedonien, lettisk, estisk, litauisk og kinesisk til græsk og omvendt.

OPLYSNINGER OM DOKUMENTER INDGIVET TIL OVERSÆTTELSE

  1. Alle dokumenter, der indgives til oversættelse, skal være ægte og behørigt bekræftet enten med Apostillestempel eller Udenrigsministeriets stempel (diplomatisk attestering). De skal valideres, inden de oversættes. For EU-lande, jf. forordning (EU) 2016/1191, kan interesserede parter vælge, om de vil forsegle deres dokumenter med Apostille-stemplet eller ej. Yderligere oplysninger kan findes i Justitsministeriets og Ministeriets informationsbulletin — om attestering af dokumenter er linket her og for de stater, der er parter i Haagerkonventionen om apostille her.
  2. For dokumenter, der indsendes til oversættelse, og som ikke kræver stempel (apostille), men et diplomatisk godkendelsesstempel (Udenrigsministeriet), kan interesserede parter kontakte udenrigsministeriets kompetente tjenestegren for yderligere oplysninger.
  3. Oversættelsen af studentereksamensbeviser findes på linket her.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Presse- og Informationskontoret på følgende telefonnumre: 22801105, 22801133 eller kontakt MAF pr. e-mail: Oversættelse@Pio.Moi.GOV.CY

Læs mere på linket her.

Se linket her for loven fra 2019 om registrering og regulering af autoriserede oversættertjenester i Republikken Cypern.

For Rådet for Registrering af Sworn Translators kan du se linket her.

Sidste opdatering: 23/11/2020

Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.