Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Kypr

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Od 1. července 2019 se na ověřené překlady použije zákon 45 (I)/2019, který stanoví registraci a regulaci služeb pronajatých překladatelů na Kypru.

Všechny osoby, které mají zájem o oficiálně ověřené překlady, ať už soukromé či veřejné, musí být přímo přidány do certifikovaných Odkaz se otevře v novém okně.překladatelů, kteří jsou zapsáni Odkaz se otevře v novém okně.v rejstříku překladatelů Rady na registraci překladatelů, jak stanoví zákon.

Podle tohoto zákona se „ověřeným překladem“ rozumí platný a přesný překlad písemného textu nebo dokumentu z cizího jazyka do řečtiny nebo turečtiny a naopak, jakož i z řečtiny do turečtiny a naopak, který je opatřen úředním razítkem republiky a je řádně orazítkovaný.

Pronajímaná překladatelé překládají dokumenty určené k úřednímu použití uvnitř nebo mimo území republiky, jako jsou vzdělávací dokumenty, oddací listy, rodné listy, osvědčení o úmrtí, doklady totožnosti, doklady totožnosti, bankovní účty, doklady o vlastnictví, podnikové dokumenty, lékařské zprávy, právní dokumenty.

Dostupné jazykové verze: Angličtina, arabština, Arménská, Arménská, francouzská, německá, gruzínská, dánská, španělská, italská, nizozemská, ukrajinština, perština, polština, rumunština, ruská, srbská, slovenská, švédská, česká, chorvatská, bosenština, jazyk B Makedonie, lotyština, estonština, litevština a čínština a naopak.

INFORMACE O DOKUMENTECH PŘEDLOŽENÝCH K PŘEKLADU

  1. Všechny dokumenty předložené k překladu musí být pravé a řádně ověřeny buď otiskem razítka, nebo razítkem ministerstva zahraničních věcí (diplomatické osvědčení). Musí být před překladem validováni. Pokud jde o země EU, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2016/1191, mohou se zúčastněné strany rozhodnout, zda své dokumenty zapečetí, či nikoli. Pro další aktualizaci je zde uveden informační bulletin ministerstva spravedlnosti a veřejného pořádku – o certifikaci dokumentů je Odkaz se otevře v novém okně. zde odkaz, zatímco pro státy účastnící se Haagské úmluvy o apostileOdkaz se otevře v novém okně..
  2. V případě dokumentů předložených k překladu a nevyžaduje razítko, ale razítko diplomatické validace (ministerstvo zahraničních věcí), může příslušný útvar Ministerstva zahraničních věcí kontaktovat zájemce o doplňující informace.
  3. Pokud jde o překlad osvědčení o primární škole, navštivte Odkaz se otevře v novém okně. zde odkaz.

Pro další informace se prosím obraťte na tiskové oddělení a informační kancelář v následujících telefonních číslech: 22801105, 22801133 nebo e-mail: Odkaz se otevře v novém okně. převody sítí @ Pio.

Pokud jde o inkaso, naleznete Odkaz se otevře v novém okně. zde odkaz.

Pokud jde o registraci a nařízení služeb certifikovaných překladatelů v Kyperské republice na základě zákona o Kyperské republice z roku 2019, naleznete Odkaz se otevře v novém okně. zde odkaz.

Pokud jde o Radu pro registraci překladatelů, navštivte Odkaz se otevře v novém okně. zde odkaz.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 03/09/2019