Leia õigustõlkija või õigustõlk - Küpros

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Alates 1. juulist 2019 kohaldatakse seaduse nr 45 (I)/2019 sätteid tõestatud tõlgete suhtes, millega nähakse ette vannutatud tõlkijate teenuste registreerimine ja nende teenuste reguleerimine Küprosel.

Kõik isikud, kes on huvitatud ametlikult kinnitatud tõlgetest, olenemata sellest, kas need on era- või avalikud, tuleb lisada otse tõendatud Lingil klikates avaneb uus akentõlkijate registrisse, kes on kantud Lingil klikates avaneb uus akenkorratud tõlkijate registrisse, kes on kantud seadusega ette nähtud dokumentide registrisse.

Seaduse kohaselt tähendab „kinnitatud tõlge” kirjaliku teksti või võõrkeelse dokumendi nõuetekohast ja täpset tõlget kreeka keelde või türgi keelde ja vastupidi, samuti kreeka keelest türgi keelde ja vastupidi, millel on Vabariigi ametlik tempel ja mis on nõuetekohaselt tembeldatud.

Tellitud tõlkijad tõlgivad ametlikuks ametlikuks kasutuseks mõeldud dokumendid, nagu näiteks haridusdokumendid, abielutunnistused, sünnitunnistused, surmatunnistused, karistusregistri tunnistused, passid, isikutunnistused, pangakontod, omandiõigust tõendavad dokumendid, äridokumendid, raviaruanded, õigusdokumendid.

Saadaval järgmistes keeltes: Inglise, araabia, Armeenia, Armeenia, bulgaaria, prantsuse, saksa, Gruusia, taani, hispaania, itaalia, hollandi, ukraina, pärsia, poola, rumeenia, vene, serbia, slovaki, rootsi, norra, horvaadi, bosnia, B. Makedoonia, läti, eesti, leedu ja hiina keel kreeka keelde ja vastupidi.

TEAVE TÕLKIMISEKS ESITATUD DOKUMENTIDE KOHTA

  1. Kõik tõlkimiseks esitatud dokumendid peavad olema autentsed ning nõuetekohaselt kinnitatud kas apostillitempliga või välisministeeriumi templiga (diplomaatiline kinnitus). Need tuleb enne tõlkimist kinnitada. Vastavalt määrusele (EL) nr 2016/1191 võivad huvitatud isikud valida, kas pitseerida oma dokumendid või mitte. Täiendava ajakohastamise jaoks on justiitsministeeriumi teabebülletään dokumentide tõendamise kohta Lingil klikates avaneb uus aken siin, samas kui Haagi apostill käsitlevas Haagi konventsioonis osalevate riikide puhul on tegemist lingigaLingil klikates avaneb uus aken.
  2. Dokumentide puhul, mis on esitatud tõlkimiseks ning mis ei vaja templit, kuid diplomaatilise kinnitamise tempel (välisministeerium), võib Välisministeeriumi pädev asutus võtta ühendust täiendava teabega.
  3. Kooli lõputunnistuse tõlkimisega seoses külastage Lingil klikates avaneb uus aken siin linki.

Täiendava teabe saamiseks võtke palun ühendust pressi- ja infobürooga telefoninumbritel: 22801105., 22801133., või e-postiga aadressile: Lingil klikates avaneb uus aken ülekanded @ PIO. CY. CY.

Külastamiseks kasutatakse Lingil klikates avaneb uus aken siin linki.

Küprose Vabariigi 2019. aasta seaduse sertifitseeritud tõlkijate teenuste registreerimiseks ja reguleerimiseks külastage seda Lingil klikates avaneb uus aken linki.

Sellis Tõlkijate Euroopa Liidu Nõukogule registreerimiseks leiate lingi Lingil klikates avaneb uus aken siit.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 03/09/2019