Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Cyprus

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Od 1. júla 2019 sa zákon 45 (I)/2019 uplatňuje na overené preklady, v ktorých sa ustanovuje registrácia a regulácia služieb prenajímaných prekladateľov na Cypre.

Všetky subjekty, ktoré majú záujem o oficiálne osvedčené preklady, či už súkromné alebo verejné, sa musia priamo pridávať do certifikovaných Odkaz sa zobrazí v novom okneprekladateľov, ktorí sú zapísaní do registra prekladateľov Odkaz sa zobrazí v novom okneRady na registráciu prekladateľov, ako sa stanovuje v zákone.

Podľa tohto zákona ‚overený preklad‘ znamená platný a presný preklad písomného textu alebo dokumentu zo cudzieho jazyka do gréčtiny alebo turečtiny a naopak, ako aj z gréčtiny do tureckého jazyka a naopak, ktorá je označená úradnou pečiatkou republiky a ktorá je riadne opečiatkovaná.

Charteroví prekladatelia prekladajú dokumenty určené na oficiálne použitie v rámci alebo mimo republiky, ako sú napríklad doklady o vzdelaní, sobášne listy, rodné listy, úmrtné listy, certifikáty trestov, pasy, preukazy totožnosti, bankové účty, listiny vlastníctva, obchodné dokumenty, lekárske správy, právne dokumenty.

Dostupné jazyky: Angličtina, arabčina, arménčina, arménčina, bulharčina, francúzština, nemčina, gruzínčina, dánčina, španielčina, taliančina, holandčina, ukrajinčina, perzština, poľština, rumunčina, ruština, srbčina, slovenčina, nórčina, čeština, chorvátčina, bosniančina, jazyk B. Macedónsko, lotyština, estónčina, litovčina a čínština a naopak.

INFORMÁCIE O DOKUMENTOCH PREDLOŽENÝCH NA PREKLAD

  1. Všetky dokumenty predložené na preklad musia byť pravé a riadne overené buď odtlačkom apostilu, alebo pečiatkou ministerstva zahraničných vecí (diplomatická certifikácia). Musia sa validovať pred ich prekladom. V prípade krajín EÚ, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2016/1191, sa zainteresované strany môžu rozhodnúť, či svoje dokumenty zapečatia. V prípade dodatočnej aktualizácie sa nachádza informačný bulletin ministerstva spravodlivosti a verejného poriadku o osvedčovaní dokumentov, zatiaľ čo v Odkaz sa zobrazí v novom okne prípade štátov, ktoré sa zúčastňujú na haagskom dohovore o apostileOdkaz sa zobrazí v novom okne.
  2. V prípade dokumentov predložených na preklad a nevyžadujúcich si pečiatku, ale pečiatku diplomatickej kontroly (ministerstvo zahraničných vecí), môžu zainteresované strany požiadať o doplňujúce informácie príslušný útvar ministerstva zahraničných vecí.
  3. Pokiaľ ide o preklad osvedčení o predčasnom ukončení školskej dochádzky, odkaz Odkaz sa zobrazí v novom okne tu nájdete tu.

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na tlačové a informačné kancelárie v týchto telefónnych číslach: 22801105, 22801133 alebo e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okne presuny @ Pio. MV. CY.

Na účely tejto návštevy sa Odkaz sa zobrazí v novom okne tu nachádza odkaz.

Na registráciu a reguláciu služieb prísažných prekladateľov v zákone Cyperskej republiky z roku 2019 je Odkaz sa zobrazí v novom okne tu odkaz.

Pokiaľ ide o Radu na registráciu prekladateľov, navštívte túto Odkaz sa zobrazí v novom okne stránku.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 03/09/2019