Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Cyprus

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Preklady sa vykonávajú s pomocou externých prekladateľov uvedených v zozname Odkaz sa zobrazí v novom oknetlačovej a informačnej kancelárie (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών) a sú overené súdnymi prekladateľmi.

Odkaz sa zobrazí v novom okneTlačová a informačná kancelária (TIK) je oddelením Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstva vnútra (Υπουργείο Εσωτερικών). TIK slúži na poskytovanie pravidelných a objektívnych informácií medzinárodným médiám a občanom Cypru o záležitostiach týkajúcich sa Cypru a cyperskej otázky za použitia nových foriem informačných technológií s cieľom vhodne predstaviť vládu a jej prácu a poskytovať všeobecné informácie občanom o otázkach týkajúcich sa integrácie Cypru do Európskej únie. TIK je zodpovedná aj za prípravu informačných materiálov, napr. letákov, filmov a CD.
Niektoré oddelenia TIK slúžia priamo na styk s verejnosťou a poskytovanie služieb verejnosti. Patrí k nim Odkaz sa zobrazí v novom okneprekladateľské oddelenie (Κλάδος Μεταφράσεων).


PREKLADATEĽSKÉ ODDELENIE

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrekladateľské oddelenie TIK poskytuje prekladateľské služby od roku 1990, keď bolo zriadené na základe rozhodnutia ministerskej rady na účely uspokojenia potrieb súkromného i verejného sektora v oblasti prekladov .

Pracovníci oddelenia konajú vždy v súlade s právnymi predpismi a inými právnymi aktmi nestranne a bez diskriminácie a vyvíjajú všetko úsilie potrebné na poskytovanie rýchlych služieb.

OVERENÉ PREKLADY

Prekladateľské oddelenie má na starosti preklady dokumentov/textov, ktoré je obvykle potrebné úradne overiť. Overené preklady sa ponúkajú pre tieto jazyky:

 • grécky
 • anglický
 • francúzsky
 • ruský
 • nemecký
 • taliansky
 • arabský
 • poľský
 • rumunský
 • srbský
 • bulharský
 • maďarský
 • holandský
 • španielsky
 • čínsky
 • švédsky
 • český
 • slovenský
 • turecký
 • portugalský
 • japonský
 • arménsky
 • ukrajinský
 • albánsky
 • gruzínsky a
 • perzský

Preklady sa vykonávajú s pomocou externých prekladateľov uvedených v zozname Odkaz sa zobrazí v novom oknetlačovej a informačnej kancelárie a sú overené súdnymi prekladateľmi.

Dokumenty, ktoré je potrebné preložiť, sú rozdelené do dvoch kategórií s rozdielnymi cenami. Dokumenty kategórie Α sú jednoduché (nešpecializované) dokumenty a dokumenty kategórie B sú špecializované dokumenty.

Viac informácií o cenách za overené preklady, prijímaní a doručovaní, prevádzkových hodinách a pod. sa uvádza na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneinformácie o overených prekladoch.

INFORMÁCIE/PRIPOMIENKY

Verejnosť má právo požadovať informácie a vysvetlenie týkajúce sa služieb, ktoré poskytuje prekladateľské oddelenie.

Má tiež právo podať písomné pripomienky alebo sťažnosti. Prekladateľské oddelenie odpovedá na všetky podpísané listy v lehote jedného mesiaca.

KONTAKT

Kontaktné čísla na prekladateľov:

 • +357 22801132,
 • +357 22801133,
 • +357 22801134,
 • +357 22801193.

Kontaktné čísla na vedúceho oddelenia: +357 22801131.

Tlačová a informačná kancelária (TIK)

Apelli Street

P.O. Box 1456, Nicosia, Cyprus

Τel.: +357 22801117, Fax: +357 22666123

e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecommunications@pio.moi.gov.cy


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/04/2015