Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Česká republika

Táto časť vám uľahčí hľadanie súdneho tlmočníka v Českej republike.


Aké informácie ponúka česká databáza znalcov a tlmočníkov?

V českej databáze znalcov a tlmočníkov je možné vyhľadávať osoby zapísané v zozname znalcov a tlmočníkov – t. j. osoby oprávnené vykonávať znaleckú alebo tlmočnícku činnosť. Zoznamy znalcov a tlmočníkov, ktoré vedú jednotlivé krajské súdy, sa členia na oddiel pre zápis znalcov a oddiel pre zápis tlmočníkov. Každý tlmočník zapísaný v zozname znalcov a tlmočníkov je v príslušnom jazyku, na ktorý je zapísaný, oprávnený na ústne tlmočeniepísomný preklad.

Odkaz sa zobrazí v novom okneČeskú databázu znalcov a tlmočníkov vlastní a spravuje Ministerstvo spravodlivosti ČR (Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti Českej republiky). Za správnosť uvedených údajov však zodpovedá príslušný krajský súd.

Je prístup do českej databázy znalcov a tlmočníkov bezplatný?

Prístup do databázy je bezplatný.

Ako vyhľadať súdneho tlmočníka v českej databáze znalcov a tlmočníkov

Použitím ponúkanej jednoduchej vyhľadávacej aplikácie môžete online vyhľadávať kontaktné (príp. iné) údaje týkajúce sa znalcov a tlmočníkov. Tlmočníkov je možné vyhľadať prostredníctvom jazykov, v rámci ktorých sú oprávnení na výkon tlmočníckej činnosti, a obvodu krajského súdu, v ktorom majú trvalé bydlisko, príp. podľa mena a priezviska.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020