Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Германия

Настоящата страница ще ви помогне да намерите заклет писмен или устен преводач в Германия.


Как да намеря юридически писмен или устен преводач в Германия?

В управляваната на федерално равнище база данни с писмени и устни преводачи са изброени всички писмени и устни преводачи, които са заклети или назначени, т.е. които са оправомощени да предоставят обществени услуги в германските федерални провинции (Länder).

Всяка германска федерална провинция определя критериите, на които трябва да отговарят устните и писмените преводачи, за да бъдат заклети или назначени, т.е. да могат да предоставят обществени услуги, което означава, че всяка федерална провинция определя свои специфични изисквания.

Безплатен ли е достъпът до германската база данни с писмени и устни преводачи?

Да.

Как да намеря юридически писмен или устен преводач в Германия?

Търсенето на определени писмени и устни преводачи е възможно по един или няколко от следните критерии: име, пощенски населено място или език. След като изберете даден отговор сред получените резултати, ще се появи допълнителна информация, като език или езици, с които преводачът работи, и координати за връзка.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецРегистър на устните преводачи

Връзката отваря нов прозорецРегистър на писмените преводачи

Връзката отваря нов прозорецРегистър на заклетите устни преводачи

Връзката отваря нов прозорецРегистър на заклетите писмени преводачи

Връзката отваря нов прозорецУказател на заклетите устни преводачи

Връзката отваря нов прозорецУказател на заклетите писмени преводачи


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 13/11/2020