Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Find en autoriseret oversætter eller tolk - Tyskland

Dette afsnit hjælper dig med at finde en juridisk oversætter eller en tolk i Tyskland.


Hvordan finder jeg en juridisk oversætter eller tolk i Tyskland?

I Forbundsrepublikkens register over tolke og oversættere er alle tolke og oversættere opført, som i Forbundsrepublikken Tysklands delstater er edsvorne eller offentligt beskikkede, eller som er autoriserede.

Beedigelse og offentlig beskikkelse samt autorisation af tolke og oversættere følger gældende ret i de enkelte delstater i Forbundsrepublikken Tyskland og er derfor underlagt delstatspecifikke krav.

Er der gratis adgang til det tyske oversætterregister?

Ja.

Hvordan søger jeg efter en juridisk oversætter eller tolk i Tyskland?

Man kan søge efter bestemte tolke eller oversættere efter navn, postnummer/by eller sprog, enkeltvis eller i kombinationer. Efter udvælgelse af et bestemt resultat i listen vises data som f.eks. tilbudte sprog og kontaktoplysninger.

Relevante links

Link åbner i nyt vinduehttp://www.justiz-dolmetscher.de/

Link åbner i nyt vinduehttp://www.justiz-uebersetzer.de/

Link åbner i nyt vinduehttp://www.gerichts-dolmetscher.de/

Link åbner i nyt vinduehttp://www.gerichts-uebersetzer.de/

Link åbner i nyt vinduehttp://www.gerichtsdolmetscherverzeichnis.de/

Link åbner i nyt vinduehttp://www.gerichts-uebersetzer.de/


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 29/08/2019