Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Γερµανία

Η παρούσα σελίδα σας βοηθά να βρείτε έναν νομικό μεταφραστή ή διερμηνέα στη Γερμανία.


Πώς μπορώ να βρω έναν νομικό μεταφραστή ή διερμηνέα στη Γερμανία;

Στην ομοσπονδιακή βάση δεδομένων διερμηνέων και μεταφραστών είναι καταγεγραμμένοι όλοι και όλες οι διερμηνείς και μεταφραστές/μεταφράστριες, οι οποίοι/οποίες απασχολούνται ως ορκωτοί μεταφραστές, είναι διορισμένοι από τις δημόσιες αρχές ή είναι γενικότερα εξουσιοδοτημένοι στα ομόσπονδα κρατίδια (Länder) της Γερμανίας.

Η ορκωμοσία, ο διορισμός από δημόσιες αρχές ή η γενικότερη εξουσιοδότηση διερμηνέων και μεταφραστών εξαρτάται από τη νομοθεσία των επιμέρους ομόσπονδων κρατιδίων της Γερμανίας και ως εκ τούτου υπόκειται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις του εκάστοτε κρατιδίου.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο γερμανικό μητρώο μεταφραστών;

Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο παρέχεται δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης νομικού μεταφραστή ή διερμηνέα στη Γερμανία

Η απλή και σύνθετη αναζήτηση συγκεκριμένων διερμηνέων και μεταφραστών/μεταφραστριών είναι δυνατή με το όνομα, τον ταχυδρομικό την πόλη ή τη γλώσσα. Μετά την επιλογή συγκεκριμένης σύμπτωσης (hit) στη λίστα αποτελεσμάτων εμφανίζονται λεπτομέρειες, όπως οι προσφερόμενες γλώσσες εργασίας και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.justiz-dolmetscher.de/ (γερμανοί νομικοί διερμηνείς)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.justiz-uebersetzer.de/ (γερμανοί νομικοί μεταφραστές)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.gerichts-dolmetscher.de/ (γερμανοί δικαστικοί διερμηνείς)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.gerichts-uebersetzer.de/ (γερμανοί δικαστικοί μεταφραστές)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.gerichtsdolmetscherverzeichnis.de/ (ευρετήριο γερμανών δικαστικών διερμηνέων)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.gerichtsuebersetzerverzeichnis.de/ (γερμανοί δικαστικοί μεταφραστές)


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/11/2020