Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Leia õigustõlkija või õigustõlk - Saksamaa

See leht aitab leida õigustõlkija ja -tõlgi Saksamaal.


Leia õigustõlkija või -tõlk Saksamaal

Saksamaa tõlkide ja tõlkijate andmebaasi on kantud kõik tõlgid ja -tõlkijad, kes on ametlikult ametisse vannutatud, sertifitseeritud ja/või töötavad Saksa liidumaade (Länder) avalikus teenistuses.

Iga liidumaa otsustab ise, millistele kriteeriumidele peavad vastama tõlgid ja -tõlkijad, kes on ametlikult ametisse vannutatud, sertifitseeritud ja/või töötavad avalikus teenistuses. Seega on igal liidumaal eri nõudmised.

Kas juurdepääs Saksamaa tõlkijate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs registrile on tasuta.

Kuidas otsida õigustõlkijat Saksamaal?

Tõlke või tõlkijaid on võimalik otsida ühe või mitme järgmise kriteeriumi järgi: nimi, sihtnumber/linn, keel. Kui te valite otsingutulemuste hulgast konkreetse isiku, kuvatakse tema kohta täiendav teave (nt tõlgi või tõlkija töökeeled ja kontaktandmed).

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenÕigustõlkide andmebaas (justiz-dolmetscher.de)

Lingil klikates avaneb uus akenÕigustõlkijate andmebaas (justiz-uebersetzer.de)

Lingil klikates avaneb uus akenKohtutõlkide andmebaas (gerichts-dolmetscher.de)

Lingil klikates avaneb uus akenKohtutõlkijate andmebaas (gerichts-uebersetzer.de)

Lingil klikates avaneb uus akenKohtutõlkide portaal (gerichtsdolmetscherverzeichnis.de)

Lingil klikates avaneb uus akenKohtutõlkijate portaal (gerichts-uebersetzer.de)


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 29/08/2019