Znajdź tłumacza przysięgłego - Niemcy

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu tłumacza sądowego w Niemczech.


Jak znaleźć tłumacza przysięgłego (pisemnego lub ustnego) w Niemczech?

Standardowa niemiecka baza danych zawiera wykaz wszystkich tłumaczy przysięgłych, zaprzysiężonych, posiadających odpowiednie uprawnienia i czynnych zawodowo, we wszystkich krajach związkowych (Länder) Niemiec.

Każdy kraj związkowy ustala kryteria dla tłumaczy, którzy mają zostać zaprzysiężeni, otrzymać uprawnienia lub pracować w służbie publicznej, tak więc każdy kraj związkowy ma pod tym względem swoje specjalne wymogi.

Czy dostęp do niemieckiej bazy danych tłumaczy jest bezpłatny?

Tak.

W jaki sposób szukać tłumacza przysięgłego (pisemnego lub ustnego) w Niemczech?

Przy wyszukiwaniu konkretnych tłumaczy można posłużyć się następującymi kryteriami: nazwisko, kod pocztowy/miejscowość, język. Jeśli wybiorą państwo jedną z pozycji na liście trafień, na stronie wyświetlą się dalsze kryteria (np. język tłumaczenia pisemnego lub ustnego i dane adresowe).

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieBaza danych ustnych tłumaczy przysięgłych (justiz-dolmetscher.de)

Link otworzy się w nowym oknieBaza danych pisemnych tłumaczy przysięgłych (justiz-uebersetzer.de)

Link otworzy się w nowym oknieBaza danych ustnych tłumaczy sądowych (gerichts-dolmetscher.de)

Link otworzy się w nowym oknieBaza danych pisemnych tłumaczy sądowych (gerichts-uebersetzer.de)

Link otworzy się w nowym okniePortal ustnych tłumaczy sądowych (gerichtsdolmetscherverzeichnis.de)

Link otworzy się w nowym okniePortal pisemnych tłumaczy sądowych (gerichts-uebersetzer.de)


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 29/08/2019