Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Nemecko

Na tejto stránke získate informácie stránky, ako nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Nemecku.


Ako nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Nemecku

V databáze prekladateľov a tlmočníkov, ktorá je vedená na spolkovej úrovni, sú zapísaní všetci prekladatelia a tlmočníci, ktorí boli v jednotlivých krajinách Spolkovej republiky Nemecko úradne vymenovaní resp. splnomocnení na vykonávanie tejto činnosti a ktorí zložili príslušný sľub.

Úradné vymenovanie resp. splnomocnenie prekladateľov a tlmočníkov a skladanie sľubu sa riadi právnym poriadkom jednotlivých krajín Spolkovej republiky Nemecko a podlieha preto špecifickým požiadavkám týchto krajín.

Je prístup do zoznamu prekladateľov bezplatný?

Áno, prístup do zoznamu prekladateľov je bezplatný.

Ako hľadať súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Nemecku

Jednotlivých tlmočníkov a prekladateľov možno vyhľadávať podľa mena, obce alebo jazyka, alebo podľa kombinácie týchto kritérií. Pri voľbe konkrétnej osoby zo zoznamu výsledkov vyhľadávania sa zobrazia podrobné informácie ako ponúkané jazyky a kontaktné údaje.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdni tlmočníci

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdni prekladatelia

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdni tlmočníci

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdni prekladatelia

Odkaz sa zobrazí v novom okneZoznam súdnych tlmočníkov

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdni prekladatelia


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/11/2020