Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Естония

Настоящият раздел ви помага да намерите заклет писмен или устен преводач в Естония.


Как да намеря заклет писмен преводач в Естония

Връзката отваря нов прозорецРегистърът на преводачите в Естония предоставя информация за заклети преводачи и данни за връзка с тях.

Регистърът се управлява и поддържа от Министерството на правосъдието на Естония.

Безплатен ли е достъпът до Регистъра на преводачите?

Да, достъпът до регистъра е безплатен.

Как да потърся писмен преводач в областта на правото

Не съществува специален начин, по който да се прави справка за писмени преводачи. Уебсайтът на Министерството на правосъдието дава списък на езиците, на които се извършват писмени преводи, от които можете да избирате. След като изберете езика, който ви трябва, ще бъдете насочени към имена и данни за връзка с писмени преводачи, квалифицирани да извършват преводи от и на този език.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 13/08/2019