Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Leia õigustõlkija või õigustõlk - Eesti

Sellel lehel aidatakse leida õigustõlkijat või -tõlki Eestis.


Kuidas leida Eestis õigustõlkijat?

Lingil klikates avaneb uus akenEesti vandetõlkide register sisaldab teavet vandetõlkide ja nende kontaktandmete kohta.

Registri omanik ja haldaja on justiitsministeerium.

Kas juurdepääs tõlkijate registrile on tasuta?

Juurdepääs registrile on tasuta.

Kuidas otsida õigustõlkijat?

Tõlkija otsimiseks ei ole mingit spetsiaalset moodust. Justiitsministeeriumi veebilehel on tõlgitavate keelte loetelu. Pärast sobiva keele valimist kuvatakse nende tõlkijate nimed ja kontaktandmed, kes on kvalifitseeritud sellest keelest või sellesse keelde tõlkima.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 01/10/2020