Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hitta en auktoriserad översättare eller tolk - Estland

Det här avsnittet hjälper dig att hitta en auktoriserad översättare eller tolk i Estland.


Hur hittar jag en juridisk översättare i Estland?

Länken öppnas i ett nytt fönsterEstlands register över edsvurna översättare ger kontaktuppgifter till edsvurna översättare.

Registret ägs och förvaltas av Estlands justitieministerium.

Är tillgången till Estlands översättarregister kostnadsfri?

Ja, tillgången till registret är kostnadsfri.

Hur söker jag en juridisk översättare?

Det finns inget specifikt sätt att söka efter översättare. Justitieministeriets webbplats innehåller en förteckning över språk att välja mellan. När du har valt språk får du tillgång till namn på och kontaktuppgifter till översättare som är kvalificerade att översätta till och från det aktuella språket.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 13/08/2019