Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Graikija

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: danųgraikų.

Graikija neturi interneto svetainės, kurioje būtų pateiktas teismo vertėjų raštu ar žodžiu sąrašas. Skaitmeninės duomenų bazės ir jų elektroninė sąsaja šiuo metu kuriama.


Kaip Graikijoje rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu?

Baudžiamosios teisės srityje vertimas žodžiu ir raštu Graikijos teismuose reglamentuojamas Baudžiamojo proceso kodekso 233–238 straipsniais. Vertėjus žodžiu ir (arba) raštu skiria kompetentingas teismas iš atitinkamo sąrašo, kurį kasmet sudaro pirmosios instancijos baudžiamojo teismo teisėjų taryba ir patvirtina apeliacinio teismo teisėjų taryba. Jei itin skubu, skiriami į minėtuosius sąrašus neįtraukti vertėjai žodžiu.

Civilinės teisės srityje Civilinio proceso kodekso 252 straipsnyje numatyta, kad jei liudininkas, ekspertas arba bylos šalis nemoka graikų kalbos, teismas skiria vertėją žodžiu. Panaši nuostata yra ir Administracinio proceso kodekso 137 straipsnyje.

Taip pat veikia Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasUžsienio reikalų ministerijos vertimo tarnyba, kuri pagal esamą teisinę sistemą yra atsakinga už oficialų viešų ir privačių dokumentų vertimą.

1961 m. Hagos konvenciją (ji Graikijoje ratifikuota Įstatymu Nr. 1497/1984 (Oficialiojo leidinio I serija, Nr. 188)) pasirašiusių užsienio šalių institucijų pateikti vieši dokumentai verčiami tik jei yra patvirtinti pagal šią konvenciją nustatyta apostile. Visais kitais atvejais dokumentus turi oficialiai patvirtinti Graikijos konsulinė įstaiga dokumento kilmės šalyje arba tos šalies konsulinė įstaiga Graikijoje.

Vertimas yra mokamas. Jo kainą nustato užsienio reikalų viceministras.

Be to, pagal Advokatų kodeksą (Įstatymo Nr. 4194/2013 36 straipsnis, Oficialiojo leidinio I serija, Nr. 208) advokato veikla apima ir užsienio kalba parengtų dokumentų vertimą, taip pat graikų kalba surašytų dokumentų vertimą į bet kurią užsienio kalbą. Vertimas galioja bet kurioje teisminėje ar kitoje institucijoje, jeigu prie jo pridedamas patvirtintas išversto dokumento nuorašas ir advokatas patvirtina pakankamai gerai mokąs kalbą, iš kurios ar į kurią išverstas dokumentas.

Ar Graikijos vertėjų duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai?

Graikijoje nėra bendros Graikijos teismo vertėjų raštu ar žodžiu duomenų bazės.

Tačiau yra Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasGraikijos vertėjų asociacijos (Tarptautinės vertėjų federacijos (FIT) narės) narių, kurie yra privačiai dirbantys profesionalūs vertėjai raštu (kai kurie jų verčia ir žodžiu), duomenų bazė. Šioje duomenų bazėje galima ieškoti vertėjo žodžiu ir (arba) raštu pagal kalbą ir regioną.

Be to, profesionalių vertėjų raštu duomenų pagal šalies regioną galima ieškoti duomenų bazėje, priklausančioje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasGraikijos profesionalių vertėjų raštu Jonijos universiteto absolventų asociacijai (FIT narei), kurios narių specializacija – dvi iš trijų kalbų: anglų, prancūzų ir vokiečių (norint gauti informacijos apie asociacijos narių specializacijos kalbas, reikia kreiptis į pačią asociaciją).

Kaip Graikijoje rasti teismo vertėją raštu?

Žr. pirmiau.

Susijusios nuorodos


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 03/07/2019