Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pronađite sudskog tumača - Španjolska

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: španjolski već su prevedeni.

Ovaj vam odjeljak pomaže da pronađete tumača ili pravnog prevoditelja


Kako pronaći tumača ili pravnog prevoditelja

U Španjolskoj nije sveobuhvatno zakonski uređeno područje sudskih tumača i prevoditelja.

Člankom 231.5 Organskog zakona o pravosuđu propisuje se da „u usmenom postupku svaka osoba koja govori jezik koji se upotrebljava, a koja je prethodno prisegla ili obećala da će točno prevoditi može biti imenovana tumačem”.

U članku 440. Zakona o kaznenom postupku utvrđuje se pravo na pomoć tumača, a u članku 441. navodi se da se „tumač odabire među osobama s odgovarajućim kvalifikacijama, ako takve postoje. Ako takve osobe ne postoje, imenuje se učitelj odgovarajućeg jezika, a ako takva osoba ne postoji, imenuje se bilo koja osoba koja govori taj jezik”.

U članku 762.8 Zakona o kaznenom postupku navodi se da „ako optuženik ili svjedoci ne razumiju ili ne govore španjolski, primjenjuje se postupak utvrđen u člancima 398., 440. i 441. Tumač ne mora imati službenu kvalifikaciju.”

Kao općenito pravilo u parničnim i kaznenim predmetima u kojima postoji pravo na pravnu pomoć Ministarstvo pravosuđa (ili autonomne zajednice s ovlastima u području pravosuđa) plaćaju prevoditelja ili tumača, dok u parničnim postupcima bez prava na pravnu pomoć troškove prevoditelja ili tumača snosi podnositelj zahtjeva. Tumači se angažiraju i u određenim upravnim postupcima, poput zahtjeva za azil.

Da bi ispunila uvjete za sudskog tumača ili prevoditelja, osoba mora položiti ispit koji organizira Ministarstvo vanjskih poslova. Osobe s tom kvalifikacijom ovlaštene su za službene prijevode.

Je li pristup bazi podataka o prevoditeljima u Španjolskoj besplatan?

U Španjolskoj ne postoji baza podataka o tumačima i prevoditeljima.

Kako pronaći pravnog prevoditelja u Španjolskoj

Međutim, Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvo vanjskih poslova i suradnje objavljuje popis osoba koje su položile ispit za sudske tumače.

Pristup je tom popisu besplatan, a sadržava abecedni popis jezika i sudskih tumača za svaki jezik.

Srodne poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruPOPIS SUDSKIH TUMAČA


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 12/03/2019