Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sib traduttur legali jew interpretu - Spanja

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: viduvēja

Vai šis tulkojums palīdz?

Din it-taqsima tal-Portal tgħinek issib intépreo jew traduttur legali fi Spanja.


Kif issib interpretu legali jew traduttur fi Spanja

I. Interpreti u Tradutturi fil-qasam tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja:

Fi Spanja, hemm regoli dwar interpreti u tradutturi ġuramentati fil-qasam tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja, li huma miġbura fil-qosor hawn taħt:

L-Artikolu 231(5) tal-Ley Orgánica del Poder Judicial (il-Liġi Organika dwar il-Ġudikatura) jipprovdi li “l-awtorizzazzjoni bħala interpretu fil-proċedimenti orali jew fil-lingwa tas-sinjali għandha ssir skont id-dispożizzjonijiet tal-liġi proċedurali applikabbli”.

L-Artikolu 440 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali jipprevedi d-dritt li wieħed ikun assistit minn interpretu u l-Artikolu 441 jispeċifika li ‘L-interpretu għandu jintgħażel minn fost dawk li jkollhom it-titoli ta’ interpreti bħal dawn, jekk ikun hemm minnhom. Fin-nuqqas ta’ dan, kaptan tal-lingwa rilevanti, jekk ma jkunx disponibbli għalih, għandu jinħatar minn kwalunkwe persuna li tkun taf.”

Min-naħa tiegħu, l-Artikolu 762(8) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali jgħid li “Fejn l-akkużat jew ix-xhieda ma jitkellmux jew ma jifhmux il-lingwa Spanjola, il-proċedura għandha tkun skont l-Artikoli 398, 440 u 441, mingħajr ma jkun meħtieġ li l-interpretu maħtur ikollu titolu uffiċjali”.

Barra minn hekk, l-Artikolu 9 tal-Liġi li tapprova l-Istatut tal-Vittmi (“il-Liġi 4/2015 tat-27 ta’ April dwar l-Istatus tal-Vittmi tal-Kriminalità”) jirrikonoxxi d-dritt għat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni.

B’mod ġenerali, fir-rigward ta’ kwistjonijiet kriminali u ċivili b’għajnuna legali, huwa l-Ministeru tal-Ġustizzja (jew il-Komunitajiet Awtonomi b’ġurisdizzjoni fil-qasam tal-ġustizzja) li huwa responsabbli għall-ħlas lit-traduttur jew lill-interpretu, filwaqt li fi proċedimenti ċivili mingħajr għajnuna legali huwa l-parti li tħallas l-ispejjeż tat-traduttur jew tal-interpretu. Min-naħa l-oħra, hija involuta wkoll f’ ċerti proċeduri amministrattivi, bħal applikazzjonijiet għall-ażil.

II. Interpreti u tradutturi ġuramentati:

Wara li jgħaddi mit-testijiet ta’ ammissjoni, il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin jagħti t-titlu ta’ traduttur u interpretu ġuramentat. Din id-diploma tiċċertifika għal traduzzjonijiet uffiċjali.

L-aċċess għall-bażi tad-data tat-tradutturi fi Spanja huwa bla ħlas?

M’hemm l-ebda bażi tad-data fi Spanja b’informazzjoni dwar l-interpreti u t-tradutturi.

Kif tfittex traduttur legali fi Spanja

Madankollu, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-Kooperazzjoni normalment jippubblika Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidalista ta’ dawk li għaddew mit-testijiet biex ikunu interpretu ġuramentat.

L-aċċess għal-lista huwa bla ħlas u fih lista f’ordni alfabetika tal-lingwi u ta’ dawk li huma tradutturi ġuramentati f’dawk il-lingwi.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 23/11/2020