Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Znajdź tłumacza przysięgłego - Hiszpania

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

W tej części portalu można znaleźć tłumacza intépreo lub tłumacza prawniczego w Hiszpanii.


Jak znaleźć tłumacza ustnego lub pisemnego w Hiszpanii

I. Tłumacze ustni i tłumacze w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości:

W Hiszpanii istnieją przepisy dotyczące tłumaczy przysięgłych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, które streszczono poniżej:

Artykuł 231 ust. 5 Ley Orgánica del Poder Judicial (ustawy organicznej o sądownictwie) stanowi, że „zezwolenie na wykonywanie funkcji tłumacza ustnego w postępowaniu ustnym lub w języku migowym jest wydawane zgodnie z przepisami właściwego prawa procesowego”.

Artykuł 440 kodeksu postępowania karnego przewiduje prawo do korzystania z pomocy tłumacza ustnego, a art. 441 stanowi, że "tłumacz ustny jest wybierany spośród osób posiadających tytuły takich tłumaczy, jeżeli takowe istnieją. Jeżeli nie jest to możliwe, każdy, kto zna ten język, wyznacza go, jeżeli nie jest on dla niego dostępny”.

Natomiast art. 762 ust. 8 kodeksu postępowania karnego stanowi, że „jeżeli oskarżony lub świadkowie nie mówią w języku hiszpańskim ani go nie rozumieją, postępowanie odbywa się zgodnie z art. 398, 440 i 441, przy czym wyznaczony tłumacz ustny nie musi posiadać oficjalnego tytułu”.

Ponadto art. 9 ustawy o statusie ofiar (ustawy nr 4/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. o statusie ofiar przestępstw) uznaje prawo do tłumaczenia pisemnego i ustnego.

Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o sprawy karne i cywilne korzystające z pomocy prawnej, to Ministerstwo Sprawiedliwości (lub wspólnoty autonomiczne właściwe w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości) jest odpowiedzialne za wynagrodzenie tłumacza pisemnego lub ustnego, podczas gdy w postępowaniu cywilnym bez pomocy prawnej koszty tłumaczenia pisemnego lub ustnego ponosi strona. Z drugiej strony uczestniczy ona również w niektórych postępowaniach administracyjnych, takich jak wnioski o udzielenie azylu.

II. Tłumacze ustni i pisemni przysięgłych:

Po zdaniu testów wstępnych Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznaje tytuł tłumacza przysięgłego i tłumacza ustnego. Dyplom ten poświadcza tłumaczenia urzędowe.

Czy dostęp do bazy danych tłumaczy w Hiszpanii jest bezpłatny?

W Hiszpanii nie prowadzi się bazy danych tłumaczy ustnych i pisemnych.

Jak wyszukać tłumacza sądowego w Hiszpanii

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy zazwyczaj publikuje jednak Link otworzy się w nowym oknielistę osób, które pomyślnie przeszły testy tłumacza ustnego.

Dostęp do listy jest bezpłatny i zawiera wykaz języków w porządku alfabetycznym oraz osób, które są tłumaczami przysięgłymi w tych językach.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 23/11/2020