Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Španielsko

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Táto časť portálu vám pomôže nájsť intépreo alebo právneho prekladateľa v Španielsku.


Ako nájsť právneho tlmočníka alebo prekladateľa v Španielsku

I. Tlmočníci a prekladatelia v oblasti justičnej správy:

V Španielsku existujú pravidlá týkajúce sa súdnych tlmočníkov a prekladateľov v oblasti justičnej správy, ktoré sú zhrnuté nižšie:

Článok 231 ods. 5 Ley Orgánica del Poder Judicial (organický zákon o súdnictve) stanovuje, že „povolenie tlmočníka v ústnom konaní alebo posunkovej reči sa vykonáva v súlade s ustanoveniami uplatniteľného procesného práva“.

V článku 440 Trestného poriadku sa stanovuje právo na pomoc tlmočníka a v článku 441 sa uvádza, že "Tlmočník sa vyberie spomedzi tlmočníkov, ktorí majú tituly takýchto tlmočníkov, ak existujú medzi ľuďmi. Ak to nie je možné, kapitán príslušného jazyka, ak ho nemá k dispozícii, vymenuje osobu, ktorá ho pozná.“

Článok 762 ods. 8 Trestného poriadku stanovuje, že „ak obvinený alebo svedkovia nehovoria španielskym jazykom alebo mu nerozumejú, konanie sa uskutoční v súlade s článkami 398, 440 a 441, pričom nie je potrebné, aby mal určený tlmočník oficiálny titul“.

Okrem toho článok 9 zákona, ktorým sa schvaľuje štatút obetí (ďalej len „zákon č. 4/2015 z 27. apríla o postavení obetí trestných činov“), uznáva právo na preklad a tlmočenie.

Vo všeobecnosti, pokiaľ ide o trestné a občianskoprávne veci s právnou pomocou, za zaplatenie prekladateľa alebo tlmočníka je zodpovedné ministerstvo spravodlivosti (alebo autonómne spoločenstvá s právomocou v oblasti spravodlivosti), zatiaľ čo v občianskoprávnych konaniach bez právnej pomoci znáša náklady prekladateľa alebo tlmočníka strana. Na druhej strane sa zúčastňuje aj na určitých správnych konaniach, ako sú žiadosti o azyl.

II. Prísažní tlmočníci a prekladatelia:

Ministerstvo zahraničných vecí po absolvovaní vstupných testov udeľuje titul súdneho prekladateľa a tlmočníka. Tento diplom potvrdzuje úradné preklady.

Je prístup do databázy prekladateľov v Španielsku bezplatný?

V Španielsku neexistuje databáza s informáciami o tlmočníkoch a prekladateľoch.

Ako hľadať zákonného prekladateľa v Španielsku

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo zahraničných vecí a spolupráce však zvyčajne uverejňuje Odkaz sa zobrazí v novom oknezoznam osôb, ktoré úspešne absolvovali testy, aby boli prísažným tlmočníkom.

Prístup k zoznamu je bezplatný a obsahuje zoznam v abecednom poradí jazykov a tých, ktorí sú prísažnými prekladateľmi v týchto jazykoch.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 23/11/2020