Намиране на заклет писмен или устен преводач - Англия и Уелс

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Този раздел ви помага в намирането на заклет устен или писмен преводач в Англия и Уелс.


Понастоящем в Англия и Уелс не съществува централизирана база данни за устни или писмени преводачи. Въпреки това, можете да потърсите устен или писмен преводач в редица децентрализирани регистри и списъци, включително в::

Полезни връзки

Връзката отваря нов прозорецНационалния регистър на устните преводачи, работещи в публичната сфера (National Register of Public Service Interpreters)
Връзката отваря нов прозорецАсоциацията на полицейските и съдебните устни преводачи,
Връзката отваря нов прозорецИнститута за устни и писмени преводи,
Министерство на правосъдието - Връзката отваря нов прозорецсъдебни устни преводачи


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 13/06/2017