Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Anglicko a Wales

Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Táto časť vám pomôže nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Anglicku a Walese.


V súčasnosti Anglicko a Wales nevedú centralizovanú databázu tlmočníkov a prekladateľov. Tlmočníkov a prekladateľov však môžete vyhľadávať na niekoľkých decentralizovaných registroch a zoznamoch vrátane týchto:

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodný register tlmočníkov v oblasti verejnej služby,
Odkaz sa zobrazí v novom okneZdruženie policajných a súdnych tlmočníkov,
Odkaz sa zobrazí v novom okneInštitút pre preklady a tlmočenie,
Ministerstvo spravodlivosti Odkaz sa zobrazí v novom oknesúdni tlmočníci


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 13/06/2017