Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Find en autoriseret oversætter eller tolk - Finland

Den originale sprogudgave af denne side finsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

 

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Dette afsnit hjælper dig med at finde en juridisk oversætter eller tolk i Finland.


Hvad indeholder databasen over finske oversættere?

Databasen på webstedet for det Link åbner i nyt vinduefinske oversætter- og tolkeforbund indeholder oplysninger om oversættere og tolke.

Er der gratis adgang til databasen over finske oversættere?

Ja, det er gratis at benytte det finske oversætter- og tolkeforbunds database.

Hvordan søger jeg efter en juridisk oversætter i Finland?

Du kan søge efter en finsk juridisk oversætter eller tolk ved hjælp af følgende kriterier:

  • Sprogpar
  • oversætterens eller tolkens navn.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueWebsted for det finske oversætter- og tolkeforbund


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 14/07/2020