Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Leia õigustõlkija või õigustõlk - Soome

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: soome keelon juba tõlgitud.

See osa aitab teil leida Soomest õigustõlkija või -tõlgi.


Millist teavet Soome tõlkijate andmebaas pakub?

Lingil klikates avaneb uus akenSoome Tõlkijate ja Tõlkide Liidu andmebaas pakub teavet tõlkijate ja tõlkide kohta.

Kas juurdepääs Soome tõlkijate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs Soome Tõlkijate ja Tõlkide Liidu andmebaasile on tasuta.

Kuidas otsida Soomes õigustõlkijat?

Soome õigustõlkijat või -tõlki saab otsida järgmiste kriteeriumide alusel:

  • keelepaarid
  • tõlkija või tõlgi nimi

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenSoome Tõlkijate ja Tõlkide Liidu veebisait


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 22/05/2018