Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Finsko

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Tato stránka obsahuje pokyny k nalezení právního tlumočníka nebo oprávněného překladatele ve Finsku.


Národní rada pro vzdělávání vede rejstřík soudních tlumočníků, do něhož se zapisují právní tlumočníci, které schválil Výbor pro právní tlumočníky. Veřejný rejstřík obsahuje pouze informace o tlumočnících, kteří souhlasili s jejich zveřejněním.

Zkušební komise akreditovaných překladatelů vede rejstřík oprávněných překladatelů

Jaké informace jsou k dispozici z finských databází tlumočníků a překladatelů?

Odkaz se otevře v novém okně.Jméno, jazykovou kombinaci a oblast činnosti tlumočníka lze nalézt v rejstříku právních tlumočníků. Veřejný rejstřík soudních tlumočníků obsahuje pouze informace o tlumočnících, kteří oprávnili své údaje ke zveřejnění na internetu.

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík překladatelů poskytuje informace o jménu překladatele, městě bydliště a jazyce, v němž je oprávněn jednat jako pověřený překladatel.

Je přístup do finských databází tlumočníků a překladatelů zdarma?

Ano, jak rejstřík soudních tlumočníků, tak rejstřík oprávněných překladatelů jsou zdarma.

Jak vyhledávat legální tlumočníky a oprávněné překladatele ve vaší zemi?

Pro tlumočníky a překladatele můžete vyhledávat podle těchto kritérií:

  • jazyková kombinace
  • jméno překladatele nebo tlumočníka

Můžete se obrátit také na župu v rejstříku právních tlumočníků.

Odkazy

Rejstřík soudních tlumočníků: Odkaz se otevře v novém okně.https://oikeustulkkirekisteri.opintopolku.fi

Registr oprávněných překladatelů: Odkaz se otevře v novém okně.http://www03.oph.fi/kaantajat/


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 31/07/2020