Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hitta en auktoriserad översättare eller tolk - Finland

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Denna sida ger vägledning om hur man hittar en juridisk tolk eller auktoriserad översättare i Finland.


Utbildningsstyrelsen ska föra ett register över rättstolkar där rättstolkar som godkänts av utskottet för rättstolkar ska skrivas in. Det offentliga registret innehåller endast information om tolkar som har samtyckt till att offentliggöra dem.

Styrelsen för ackrediterade översättare upprätthåller ett register över auktoriserade översättare.

Vilka uppgifter finns i de finska databaserna över tolkar och översättare?

Länken öppnas i ett nytt fönsterTolkens namn, språkpar och verksamhetsområde återfinns i registret över rättstolkar. Det offentliga registret över rättstolkar innehåller endast information om tolkar som har godkänt att deras uppgifter offentliggörs på nätet.

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegistret över auktoriserade översättare ger information om översättarens namn, kommun och det språk som du har rätt att använda som auktoriserad translator.

Är tillgången till de finska databaserna av tolkar och översättare kostnadsfri?

Ja, både registret över rättstolkar och registret över auktoriserade översättare är gratis.

Hur söker du efter rättstolkar och auktoriserade översättare i ditt land?

Du kan söka till tolkar och översättare med hjälp av följande kriterier:

  • språkpar
  • översättar- eller översättarnamn

Du kan också söka till ett län i registret över rättstolkar.

Länkar

Register över rättstolkar: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://oikeustulkkirekisteri.opintopolku.fi

Register över auktoriserade översättare: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www03.oph.fi/kaantajat/


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 31/07/2020