Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hitta en auktoriserad översättare eller tolk - Finland

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på finska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

 

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

I det här avsnittet finns information om hur du går till väga för att hitta auktoriserade översättare eller tolkar i Finland.


Vad finns i den finska översättar- och tolkdatabasen?

Länken öppnas i ett nytt fönsterFinlands översättar- och tolkförbund erbjuder en databas med information om översättare och tolkar.

Är tillgången till översättar- och tolkdatabasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till Finlands översättar- och tolkförbunds databas är kostnadsfri.

Hur söker man efter auktoriserade översättare eller tolkar i Finland?

Du kan söka efter en finsk rättsöversättare eller rättstolk med följande kriterier:

  • Språkpar
  • Översättarens eller tolkens namn

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterWebbplats för Finlands översättar- och tolkförbund


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 14/07/2020