Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hitta en auktoriserad översättare eller tolk - Finland

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till finska är dock redan färdig.

I det här avsnittet finns information om hur du går till väga för att hitta auktoriserade översättare eller tolkar i Finland.


Vad finns i den finska översättar- och tolkdatabasen?

Länken öppnas i ett nytt fönsterFinlands översättar- och tolkförbund erbjuder en databas med information om översättare och tolkar.

Är tillgången till översättar- och tolkdatabasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till Finlands översättar- och tolkförbunds databas är kostnadsfri.

Hur söker man efter auktoriserade översättare eller tolkar i Finland?

Du kan söka efter en finsk rättsöversättare eller rättstolk med följande kriterier:

  • Språkpar
  • Översättarens eller tolkens namn

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterWebbplats för Finlands översättar- och tolkförbund


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 22/05/2018