Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jogi szakfordítót vagy tolmácsot keres - Franciaország

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

 

Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Ezen az oldalon a bírósági eljárás keretében igénybe vehető tolmács vagy fordító – adott esetben hivatalos honlapon keresztüli – keresésére vonatkozó információkat találhatja meg.


Hogyan talál fordítót Franciaországban?

A A link új ablakot nyit megSemmítőszék dokumentációs és kutatási szolgálata internetes honlapján közzéteszi a következőket:

  • A A link új ablakot nyit megSemmítőszék által elismert szakértők PDF-formátumú jegyzéke, amelyben az egyes fellebbviteli bíróságok internetes honlapjaira mutató linkeket is szerepelnek. A Semmítőszék hivatala (bureau) évente összeállítja az általa elismert szakértők jegyzékét.
  • A fellebbviteli bíróságok által összeállított A link új ablakot nyit megbírósági szakértők jegyzéke, amely többek között a fordítás és tolmácsolás kategória alatt felsorolt szakértőket is tartalmazza A fellebbviteli bíróságok által összeállított bírósági szakértői jegyzékeket a fellebbviteli bíróságok frissítik, és változó gyakorisággal továbbítják a Semmítőszéknek.

A Semmítőszék tulajdonképpen nem rendelkezik az összes tolmácsot és fordítót tartalmazó adatbázissal.

A szakértők nevét, elérhetőségét, születési időpontját és szakterületét tartalmazó jegyzékek 35 fellebbviteli bíróság esetében állnak rendelkezésre.

A fordító vagy tolmács keresése díjköteles-e?

Nem, a honlapokhoz való hozzáférés korlátlan.

Bírósági fordítói nyilvántartások Franciaországban

Előzmények

A francia bíróságok számára szakértői véleményt készítő szakértők első hivatalos jegyzékeit büntetőügyekhez kapcsolódóan vezette be egy 1892. november 30-i törvény.

Léteztek nem hivatalos jegyzékek is olyan, szakismeretekkel rendelkező személyekről, akiket a leggyakrabban polgári ügyekben jelöltek ki.

Az 1971. június 29-i 71-498. sz. törvény (loi) és az 1974. december 31-i 74-1184. sz. rendelet (décret) a rendes bírósági rendszer mindegyik fellebbviteli bírósága számára – a polgári és a büntetőügyek tekintetében egyaránt – egységes jegyzéket vezetett be, amelyben a szakértők szakterület szerinti felsorolásban szerepeltek. Ez a jegyzék évente frissült és módosult. A jegyzékbe való felvétel évente megújítható volt, a gyakorlatban azonban a súlyos kritikával nem illetett szakértők továbbra is szerepeltek a jegyzékben. Országos szakértői jegyzék bevezetésére is sor került; ezt a Semmítőszék hivatala állítja össze és hasonló feltételek mellett működik.

A jegyzékbe való felvétel

A bírósági szakértők jegyzékébe való felvételt a 2004. február 11-i 2004-130. sz. törvény és a 2004. december 23-i rendelet átfogóan megreformálta. A fellebbviteli bíróságok jegyzékébe való felvétel iránti kérelmeket a megyei bíróság (tribunal de grande instance) mellett működő államügyészhez (procureur de la République) kell benyújtani, aki a kérelmeket megvizsgálja, és azt követően a főügyésznek (procureur général) továbbítja, aki eljuttatja azokat a fellebbviteli bíróság első elnökének.

A jegyzékeket a fellebbviteli bíróság ítélőbíráinak közgyűlése (assemblée générale des magistrats du siège) évente véglegesíti.

A fellebbviteli bíróságok jegyzékébe való felvétel először három év próbaidőre szól, melynek leteltével értékelik az érintett személy tapasztalatait, valamint azt, hogy rendelkezik-e a feladatai megfelelő ellátásához szükséges jogi ismeretekkel, amennyiben a jegyzékbe való újrafelvételét kérelmezi. A kérelmezőre vonatkozó ügyirat felülvizsgálatát, valamint egy szakértőkből és bírákból álló bizottság véleményezését követően a szakértő további öt évre bekerülhet a jegyzékbe.

A 2012. december 24-i 2012-1451. sz. rendelet pontosította a jegyzékbe való felvétel feltételeit. A kérelmeket a kérelmező – esetlegesen Franciaországtól eltérő uniós tagállamban szerzett – szakképesítése és szakmai tapasztalata, valamint az igazságügyi rendszerben való foglalkoztatás iránti érdeklődése fényében kell megvizsgálni. A bíróság sajátos igényei is figyelembe vehetők.

Az országos jegyzékbe való felvétel kötelező feltétele, hogy a szakértők azt megelőzően legalább öt évig szerepeljenek valamely fellebbviteli bíróság jegyzékében. Az országos jegyzékbe való felvétel vagy újrafelvétel iránti kérelmeket a Semmítőszék mellett működő főügyészhez kell benyújtani, aki kikéri azon fellebbviteli bíróság első elnökének és főügyészének véleményét, amely bíróság jegyzékében a kérelmező szerepel. A Semmítőszék hivatala (bureau) ezt követően véglegesíti az országos jegyzéket; a Főügyészség ebben nem működik közre.

A szakértői jegyzékekben található kategóriák

Az igazságügyi miniszter 2005. június 10-i rendelete (arrêté) létrehozta a bírósági szakértői jegyzékekben található kategóriák harmonizált országos nómenklatúráját. A jegyzék (gazdasági) tevékenységi ágazatokra (branches; például mezőgazdaság, egészségügy vagy ipar), (tudományágaknak megfelelő) kategóriákra (rubriques; például orvostudomány vagy sebészet) és (a tudományágakat tovább bontó) szakterületekre (például allergológia, emésztőszervi sebészet stb.) oszlik. Az egyik tevékenységi ágazat a „Tolmácsolás és fordítás” (Interprétariat – traduction), ezen belül külön kategória a fordítás, amely nyelvkategóriánként (román nyelvek, germán nyelvek, szláv nyelvek stb.) csoportosított szakterületekre oszlik. A szakterületek meghatározása elég tág ahhoz, hogy minden beszélt vagy írott nyelvre kiterjedjenek.

A szakértői szakterületek új, harmonizált nómenklatúrája esetében következésképp a fordítók és tolmácsok a bírósági szakértői jegyzékekben maradtak, azonban külön kategóriában szerepelnek. A fordítóknak és tolmácsoknak nem az az elsődleges feladatuk, hogy a szó szoros értelmében szakértői véleményt nyilvánítsanak, azonban más bírósági szakértőkhöz hasonlóan ők is alkalmanként segítséget nyújtanak a bíróságoknak, szükség esetén pedig – az új polgári eljárásjogi törvénykönyv 232. cikke értelmében – technikai szakértői minőségben kijelölhetők a vizsgálatban való részvételre, például szakvéleményezésre.

Mindezek miatt a 2004-es reform idején nem tekintették szükségesnek, hogy a tolmácsok és fordítók külön rendszerbe tartozzanak, és külön jegyzékekbe kerüljenek.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 21/10/2013