Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pronađite sudskog tumača - Hrvatska


Status stalnih sudskih tumača općenito je reguliran Zakonom o sudovima (Narodne novine, broj 28/13 i 33/15) i Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima (Narodne novine, broj 88/08 i 119/08), a posebno njihova prava i obveze regulirani su Zakonom o parničnom postupku i Zakonom o kaznenom postupku.

Uvjete za stalnog sudskog tumača ispunjava osoba koja, osim općih uvjeta propisanih za prijam u državnu službu, ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

  • uz znanje hrvatskog jezika mora potpuno vladati pojedinim stranim jezikom, a na području suda gdje je uz hrvatski jezik službeni jezik i jezik etničke ili nacionalne zajednice ili manjine i tim jezikom,
  • poznaje ustrojstvo sudbene vlasti, državne uprave i pravno nazivlje,
  • ima završen sveučilišni diplomski studij.

Za stalnog sudskog tumača ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu iz članka 49. stavak 1.a) Zakona o državnim službenicima, kao ni osoba koja je pravomoćno osuđena zbog kaznenog djela koje je čini nedostojnom za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača, dok traju pravne posljedice osude ili joj je izrečena zabrana bavljenja zanimanjem u vrijeme kad traži imenovanje za stalnog sudskog tumača.

Za stalnog sudskog tumača može se imenovati i državljanin države članice EU ili strani državaljanin ako ispunjava uvjete iz stavka 1. točka 2. i 3. ovoga Pravilnika i ako uz znanje jezika matične države potpuno vlada hrvatskim jezikom ili jezikom etničke ili nacionalne zajednice ili manjine.

Pravne osobe mogu obavljati poslove stalnog sudskog tumača ako u registriranoj djelatnosti imaju i djelatnost poslova prevođenja i imaju u stalnom radnom odnosu najmanje jednog sudskog tumača za odgovarajuće jezike koje imaju registrirane u djelatnosti.

O početku svoga rada pravne osobe dužne su obavijestiti predsjednika nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda i dostaviti popis stalnih sudskih tumača koji su kod pravne osobe zaposlene.

Popis sudskih tumačaPDF(921 Kb)hr

Udruge sudskih tumača

U Republici Hrvatskoj pet je udruga sudskih tumača verificiranu za obavljanje obuke budućih stalnih sudskih tumača.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača (HSUST)

Osnovana je 2007. godine, jedna je od pet strukovnih udruga u Republici Hrvatskoj koje su verificirane za obavljanje obuke budućih stalnih sudskih tumača. Osim obuke kandidata za sudske tumače, udruga se bavi povezivanjem sudskih tumača na području Republike Hrvatske i diljem Europe.

Obuke za stalne sudske tumače provode se prema programu verificiranom od strane Ministarstva pravosuđa.

Predavači na obuci su odvjetnici i profesori za pojedini jezik kandidata koji su ujedno i aktualno imenovani sudski tumači.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača
Draškovićeva 25
10 000 Zagreb
tel: +385 99 502 19 26
e-mail: Poveznica se otvara u novom prozoruhrsust@gmail.com

Udruga stalnih sudskih tumača (USST)

Sjedište joj je u Zagrebu, osnovana je 19. veljače 2010. godine. Neprofitna je strukovna udruga koja u redovno članstvo prima isključivo stalne sudske tumače, čime se ističe među istovrsnim i sličnim udrugama.

Osnovni je sadržaj aktivnosti Udruge strukovno povezivanje i stručno usavršavanje članova; organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova o problematici rada; suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, kao i svim organizacijama koje podupiru rad Udruge te ostale aktivnosti.

USST je 8. lipnja 2012. godine primljen u članstvo EULITA-e (European Legal Interpreters and Translators Association), međunarodnog i neprofitnog udruženja sudskih tumača koji se bave prevođenjem prava te 1. kolovoza 2013. jednoglasnom odlukom postaje punopravni član EULITA-e.

Udruga stalnih sudskih tumača (USST)
Alberta Fortisa 16
10 090 Zagreb
tel: +385 1 386 40 43
fax: +385 1 580 38 61
e-mail: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@usst.hr
Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.usst.hr/

Društvo sudskih tumača i prevoditelja

Društvo sudskih tumača i prevoditelja strukovna je organizacija sa statusom pravne osobe upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, osnovano 1989. godine

Osnovni sadržaj djelatnosti Društva je: promicanje i unapređivanje prevoditeljske struke, organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih skupova o problemima rada; povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova; aktivno sudjelovanje u kreiranju zakonskih akata vezanih uz profil prevoditelja/sudskog tumača.

Društvo sudskih tumača i prevoditelja
Bijenička cesta 144
10 000 Zagreb
tel: + 385 98 318 530
fax: +385 1 615 33 85
e-mail: Poveznica se otvara u novom prozorudstip@email.t-com.hr

Udruga sudskih tumača TEMPUS

Udruga sudskih tumača TEMPUS predstavlja organizaciju sa statusom pravne osobe upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

TEMPUS se bavi unapređivanjem prevoditeljske struke, savjetovanjima, predavanjima, seminarima, kongresima kao i stručnim usavršavanjem i povezivanjem prevoditelja i stalnih sudskih tumača.

Udruga sudskih tumača TEMPUS
Maksimirska 103/I
10 000 Zagreb
tel: +385 98 421 848
email: Poveznica se otvara u novom prozorutumaci.tempus@gmail.com
Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.tempus-obuka.hr

Udruga stalnih sudskih tumača i prevoditelja (STIP) iz Splita

Put skalica 33
21 000 Split


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 07/11/2018