Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Хърватия

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?Статутът на постоянните устни преводачи обикновено се регулира от Закона за Съда (Narodne Novine (NN, Официален вестник на Република Хърватия) № 28/13, № 82/15, № 82/16 и № 67/18) и правилника за постоянните устни преводачи (Narodne Novine (NN, Официален вестник на Република Хърватия) № 88/08 и № 119/08), а техните права и задължения по конкретна процедура се уреждат от специални процедурни закони (Граждански процесуален кодекс, Наказателно-процесуален кодекс).

Лице, което в допълнение към общите условия за допускане до публична служба отговаря на следните условия:

  • владеенето на хърватски език трябва да има пълни познания по чужд език и съд, чийто хърватски език е официалният език и език на етническата или националната общност или на малцинствата на хърватски език,
  • познава организацията на съдебната система, публичната администрация и правната терминология;
  • да е завършил висше образование в университет.

Лице, което е било осъдено за пречки пред достъпа до държавната служба по член 49, параграф 1, буква а) от Закона за държавната служба, не може да бъде назначено да има постоянен съдебен преводач, нито лице, осъдено с влязла в сила присъда за извършено престъпление, което го прави недостоен за изпълнението на задълженията на постоянен устен преводач в съда, докато правните последици от присъда продължават да съществуват, или забраната за упражняване на професия по време на назначаването на постоянен съд по съдебни дела.

Постоянен устен преводач в съда може да бъде и гражданин на държава — членка на ЕС, или чужд гражданин, ако той или тя е запознат със съдебната система, държавната администрация и правната терминология и е завършил висше образование и ако, със знанието на езика на държавата по произход, има пълно правителство на хърватски или език на етническа или национална общност или малцинство.

Връзката отваря нов прозорецПостоянен устен преводач към съда

Към Асоциацията на преводачите и на преводачите

Сдружението е създадено през 2000 г., за да насърчава, развива и защитава професията и професията „устен и писмен преводач“, и да допринася активно за функционирането на принципите на правовата държава и защитата на правата на човека.

Заклет устен преводач и писмен преводач
Vazova 15
42 000

Тел: + 385 95 5654350

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@ustip.hr

Щатни устни преводачи

В Република Хърватия шест сдружения на постоянни юридически устни преводачи бяха одобрени от Министерството на правосъдието и одобрени от Министерството на правосъдието.

Хърватска професионална асоциация на устните преводачи (Hust)

Тя беше създадена през 2007 г. с една от шестте професионални сдружения в Хърватия и беше проверена за обучението на бъдещи постоянни устни преводачи в областта на правото. В допълнение към обучението на кандидатите за съдебни преводачи, Сдружението се занимава с присъединяването на устни преводачи към Хърватия и в цяла Европа.

Обучителите се обучават от адвокати и представители на академичната общност за кандидата за устен превод, който също така е и понастоящем устни преводачи.

Хърватска професионална асоциация на
Dragonvicesva
25 Zagreb

Тел: + 385 99 502 19 26

електронна поща: Връзката отваря нов прозорецhrsust@gmail.com

Асоциация на постоянните устни преводачи (USST)

Седалището му в Загреб беше установено на 19 февруари 2010 г. Професионална асоциация, която получава пълноправно членство на пълно работно време, получава трайно установена съдебна практика, която посочва едни и същи сдружения с подобни сдружения.

Основното съдържание на дейността на Сдружението на бившите членове на ЕП е професионалното и професионално развитие на членовете; организиране на изслушвания, лекции, семинари, конгреси, кметство и други експертни групи по въпросите на работата; сътрудничат с други подобни и подобни сдружения и организации в чужбина, както и с всички организации, подпомагащи работата на Сдружението и други дейности.

На 8 юни 2012 г. стана член на EULITA (Асоциацията на европейските правни и писмени преводачи), международен и нестопански устен преводач за превод на права, а на 1 август 2013 г. беше взето единодушно решение за пълноправно членство в EULITA.

Good Court устните преводачи (UST)
Alberto Fortis 15A
10 090 Zagreb

факс/факс: + 385 1 386 40 43

електронна поща: Връзката отваря нов прозорецInfo@usst.hr
Връзката отваря нов прозорец http://www.usst.hr/

Дружеството на устните и писмените преводачи

Устен и писмен преводач е професионална организация със статут на юридическо лице, регистрирана в Регистъра на сдруженията на Република Хърватия, създадена през 1989 г.

Основното съдържание на дейностите на Сдружението е насърчаването и популяризирането на професията преводаческа професия, организирането на консултации, лекции, семинари, конгреси, съдебни процеси и други групи въпроси, свързани с работата; взаимодействие и професионално и професионално развитие на членовете; активно участие в изготвянето на правни актове, свързани с профила „писмен преводач/съдебен преводач“.

Дружеството на юридически устни и писмени преводачи със
специален път 144
10 000 в Загреб

Тел: + 385 98 454007,
тел/факс: + 385 1 615 33 85

електронна поща: Връзката отваря нов прозорецIrena.gizdavcic@gmail.com, Връзката отваря нов прозорец info@dstip.hr
Връзката отваря нов прозорец https://www.dstip.hr/

Асоциацията на съдебните устни преводачи към Съда на Европейския съюз на Европейския парламент и

Той представлява организация със статут на юридическо лице, регистрирана в Регистъра на сдруженията на Република Хърватия.

Програмата „Темпус“ е активна в преводаческата професия чрез преводи, консултации, лекции, семинари, конгреси и професионално обучение и чрез свързване на писмени и постоянни преводачи.

Съдебна асоциация на устните преводачи — Оптимизиране
на 103 Zagreb,
10 000 Zagreb

Тел: + 385 98 421 848, + 385 91 5161 664

електронна поща: Връзката отваря нов прозорецTumaci.tempus@gmail.com
Връзката отваря нов прозорец http://www.tempus-obuka.hr/

Съдебни устни и писмени преводачи

7a,
21 000 Сплит

Тел: + 385 98 473 470, + 385 21 783 422

електронна поща: Връзката отваря нов прозорецInfo@tumac-prevoditelj.com
Връзката отваря нов прозорец http://www.tumac-prevoditelj.com/

 

Пристанище Риека
pcoming Maria Krucifikia Kozulić 2
51000 Риека

Тел: + 385 98 943 8974, + 385 98 942 6580

електронна поща: Връзката отваря нов прозорецinfo-ri@tumac-prevoditelj.com

Професионална асоциация на постоянните преводачи на постоянните преводачи

Čuerska cesta 11
10000 Zagreb

Тел: + 385 1 2983 147

Към Асоциацията на преводачите и на преводачите

Сдружението е създадено през 2000 г., за да насърчава, развива и защитава професията и професията „устен и писмен преводач“, и да допринася активно за функционирането на принципите на правовата държава и защитата на правата на човека.

Vrazova 15
42 000

Тел: + 385 95 5654350

електронна поща: Връзката отваря нов прозорецInfo@ustip.hr


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 17/12/2019