Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Chorvatsko

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?Postavení stálých tlumočníků je obecně upraveno zákonem č., č. 28/13, č. 82/15, č. 82/16 a č. 67/18) a zákonem o stálých soudních tlumočnících (Narodne Nonine (NN; úřední věstník Chorvatské republiky) č. 88/08 a č. 119/08), přičemž jejich práva a povinnosti v rámci konkrétního řízení se řídí zvláštními procesními předpisy (občanský soudní řád, trestní řád).

Osoba, která kromě obecných podmínek stanovených pro přijetí do veřejné služby splňuje tyto zvláštní podmínky:

  • znalost chorvatského jazyka musí mít úplnou znalost cizího jazyka a soudu, kde je chorvatština úředním jazykem a jazykem etnické nebo národnostní komunity nebo menšiny v chorvatštině,
  • má znalosti o organizaci soudnictví, veřejné správě a právní terminologii;
  • ukončené vysokoškolské vzdělání na univerzitě.

Osoba, která byla odsouzena za překážky vstupu do veřejné služby podle čl. 49 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě, nemůže být jmenována k tomu, aby měla trvalého právního tlumočníka, ani osobu odsouzenou pravomocným rozsudkem za trestný čin, který mu znemožňuje výkon funkce stálého soudního tlumočníka, zatímco právní následky odsouzení přetrvaly, nebo zákaz vykonávat povolání v době jmenování stálého soudního tlumočníka.

Stálý soudní tlumočník může být rovněž státním příslušníkem členského státu EU nebo cizince, pokud má znalosti o soudnictví, státní správě a právní terminologii a ukončil vysokoškolské vzdělání a v případě, že existuje znalost jazyka domovské země, existuje celá vláda v chorvatském jazyce nebo jazyce etnické či národnostní komunity nebo menšiny.

Odkaz se otevře v novém okně.Stálý soudní tlumočník

Sdružení překladatelů a překladatelů

Sdružení bylo zřízeno v roce 2000 s cílem podporovat, rozvíjet a chránit povolání a povolání tlumočníka a překladatele a aktivně přispívat k fungování právního státu a k ochraně lidských práv.

Čestný tlumočník a překladatel v
Vazovové 15
42 000 Varaždinský

Tel: +385 95 5654350

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@ustip.hr

Stálí soudní tlumočníci

V Chorvatské republice bylo šest sdružení stálých soudních tlumočníků schváleno ministerstvem spravedlnosti a schváleno Ministerstvem spravedlnosti.

Chorvatské profesní sdružení soudních tlumočníků (Hust)

Byl zřízen v roce 2007, jedním ze šesti profesních sdružení v Chorvatsku a ověřen pro odbornou přípravu budoucích stálých soudních tlumočníků. Kromě školení uchazečů o soudní tlumočníky se sdružení zabývá připojením soudních tlumočníků v Chorvatsku a v celé Evropě.

Školitelé jsou vyškoleni právníky a akademickými pracovníky pro uchazeče, kteří jsou rovněž současnými soudními tlumočníky.

Chorvatské profesní sdružení
Dragoonicesva
25 Záhřeb

Tel: +385 99 502 19 26

e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.hrsust@gmail.com

Stálá ASST pro tlumočníky (USST)

Její sídlo v Záhřebu bylo zřízeno dne 19. února 2010. Z profesního sdružení, které je zaměstnáno na plný úvazek, se dostává pouze ustálené judikatury, která uvádí mezi stejnými sdruženími jako podobná sdružení.

Hlavním obsahem činností SBP je profesní a profesní rozvoj členů; pořádání slyšení, přednášek, seminářů, kongresů, radnice a dalších expertních skupin pro otázky práce; spolupracují s jinými rovnocennými a podobnými sdruženími a organizacemi v zahraničí, jakož i se všemi organizacemi, které podporují činnost sdružení a dalších činností.

Dne 8. června 2012 se středisko UST stalo členem EULITA (Evropské sdružení právníků a překladatelů), mezinárodním a neziskovým právem pro překlad práv a dne 1. srpna 2013 se jednomyslně stalo plnoprávným členem EULITA.

Soudní tlumočníci (UST)
Alberto Fortis 15A
10 090 Záhřeb

fax/fax: +385 1 386 40 43

e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.Info@usst.hr
Odkaz se otevře v novém okně. http://www.usst.hr/

Právní tlumočníci a překladatelé

Tlumočník a překladatel je profesní organizace s právní subjektivitou zapsaná v rejstříku sdružení Chorvatské republiky, která byla zřízena v roce 1989.

Hlavním obsahem činností sdružení je prosazování a podpora překladatelské profese, organizace konzultací, přednášek, seminářů, kongresů, hodnocení a dalších souborů pracovních problémů; styk a profesní a profesní rozvoj členů; aktivní účast na tvorbě právních aktů týkajících se profilu překladatele/soudního tlumočníka.

Právnická tlumočníci a překladatelé
ze zvláštní silnice č. 144
10 000 Záhřeb

Tel: +385 98 454007
tel/fax: +385 1 615 33 85

e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.Irena.gizdavcic@gmail.com, Odkaz se otevře v novém okně. info@dstip.hr
Odkaz se otevře v novém okně. https://www.dstip.hr/

Sdružení soudních tlumočníků Soudního dvora Evropské unie Evropského parlamentu a

Zastupuje organizaci s právní subjektivitou, která je zapsána v rejstříku sdružení Chorvatské republiky.

Program Tempus je činný v oblasti překladatelské profese prostřednictvím překladů, konzultací, přednášek, seminářů, kongresů a odborné přípravy a propojováním překladatelů a stálých tlumočníků.

Sdružení soudních tlumočníků
při maximalizaci
103 Záhřebu,
10 000 Záhřeb

Tel: +385 98 421 848, +385 91 5161 664

e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.Tumaci.tempus@gmail.com
Odkaz se otevře v novém okně. http://www.tempus-obuka.hr/

Tlumočníci a překladatelé (STAP)

7a,
21 000 Split

Tel: +385 98 473 470, +385 21 783 422

e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.Info@tumac-prevoditelj.com
Odkaz se otevře v novém okně. http://www.tumac-prevoditelj.com/

 

Přístav Rijeka s
názvem Maria Krucifikria Kozulić 2
51000 Rijeka

Tel: +385 98 943 8974, +385 98 942 6580

e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.info-ri@tumac-prevoditelj.com

Profesní sdružení stálých tlumočníků nad stálými tlumočníky

Čerska cesta 11
10000 Záhřeb

Tel: +385 1 2983 147

Sdružení překladatelů a překladatelů

Sdružení bylo zřízeno v roce 2000 s cílem podporovat, rozvíjet a chránit povolání a povolání tlumočníka a překladatele a aktivně přispívat k fungování právního státu a k ochraně lidských práv.

Vrazova 15
42 000 Varaždin

Tel: +385 95 5654350

e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.Info@ustip.hr


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 17/12/2019