Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Znajdź tłumacza przysięgłego - Chorwacja

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?Status stałych tłumaczy ustnych jest co do zasady regulowany przez Trybunał Sprawiedliwości (Narodne Novine (Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji) nr 28/13, 82/15, 82/16 i 67/18) oraz przepisy dotyczące stałych tłumaczy sądowych (Narodne Novine (NN, Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji) nr 88/08 i nr 119/08), natomiast ich prawa i obowiązki w ramach określonej procedury podlegają szczególnym przepisom proceduralnym (Kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępowania karnego).

Osoba, która oprócz warunków ogólnych określonych dla przyjęcia do służby publicznej spełnia następujące warunki szczególne:

  • znajomość języka chorwackiego musi posiadać pełną znajomość języka obcego, a sąd, w przypadku gdy język chorwacki jest językiem urzędowym i językiem wspólnoty lub mniejszości etnicznych lub narodowych w języku chorwackim,
  • posiada wiedzę na temat organizacji sądownictwa, administracji publicznej i terminologii prawnej;
  • ukończył studia uniwersyteckie.

Osoba, która została skazana za przeszkody w przyjęciu do służby cywilnej art. 49 ust. 1 lit. a) ustawy o służbie cywilnej, nie może zostać powołana do posiadania stałego tłumacza ustnego, ani też do osoby skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, co uniemożliwia mu wykonywanie obowiązków tłumacza sądowego, podczas gdy skutki prawne wyroku pozostają w mocy lub zakaz wykonywania zawodu w chwili powołania stałego tłumacza ustnego sądu.

Tłumacz sądowy może być również obywatelem państwa członkowskiego UE lub cudzoziemcem, jeżeli posiada on wiedzę na temat wymiaru sprawiedliwości, administracji państwowej i terminologii prawnej, a także ukończył dyplom ukończenia studiów wyższych oraz jeżeli z wiedzą języka państwa pochodzenia istnieje pełny rząd w języku chorwackim lub w języku wspólnoty etnicznej lub narodowej lub w mniejszości.

Link otworzy się w nowym oknieTłumacz sądowy

Association of Translator and Translators

Stowarzyszenie powstało w 2000 r., aby promować, rozwijać i chronić zawód tłumacza ustnego i pisemnego oraz aktywnie przyczyniać się do funkcjonowania rządów prawa i ochrony praw człowieka.

Tłumacz przysięgły i tłumacz pisemny
Vazova 15
42 000 Varaždin

Tel: +385 95 5654350

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieinfo@ustip.hr

Stali tłumacze sądowi

W Republice Chorwacji sześć stowarzyszeń stałych tłumaczy ustnych zostało zatwierdzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i zatwierdzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Chorwackie Stowarzyszenie Zawodowe Tłumaczy Sądowych (Hust)

Zostało utworzone w 2007 r., jedno z sześciu stowarzyszeń zawodowych w Chorwacji i zostało poddane weryfikacji na potrzeby szkolenia przyszłych stałych etatowych tłumaczy ustnych. Oprócz szkoleń dla tłumaczy sądowych Stowarzyszenie zajmuje się kontaktami z tłumaczami prawnymi w Chorwacji i w całej Europie.

Osoby prowadzące szkolenie są szkolone przez prawników i pracowników akademickich, którzy są również tłumaczami obecnymi w sądzie.

Chorwackie Stowarzyszenie Zawodowe Dragonvicesva

25 Zagrzeb

Tel: +385 99 502 19 26

e-mail: Link otworzy się w nowym okniehrsust@gmail.com

Stałe Stowarzyszenie Tłumaczy Sądowych (USST)

Jego siedziba główna w Zagrzebiu została ustanowiona w dniu 19 lutego 2010 r. Stowarzyszenie zawodowe, które otrzymuje członkostwo w pełnym wymiarze czasu pracy, otrzymuje wyłącznie utrwalone orzecznictwo, które wskazuje wśród tych samych stowarzyszeń jako podobne związki.

Główna treść działalności FMA polega na rozwoju zawodowym i zawodowym członków Stowarzyszenia; organizacja wysłuchań, wykładów, seminariów, kongresów, kongresów i innych grup eksperckich w kwestii pracy; współpracują z innymi równorzędnymi i podobnymi stowarzyszeniami i organizacjami za granicą, a także ze wszystkimi organizacjami wspierającymi prace Stowarzyszenia i inne działania.

W dniu 8 czerwca 2012 r. UST został członkiem UEULITA (European Legal Lithings and Translators Association), międzynarodowego i nienastawionego na zysk tłumacza przysięgłego za tłumaczenie swoich praw, a w dniu 1 sierpnia 2013 r. jednogłośna decyzja staje się pełnoprawnym członkiem EULITA.

Tłumacz przysięgły (UST)
Alberto Fortis 15A
10 090 Zagrzeb

faks/faks: +385 1 386 40 43

e-mail: Link otworzy się w nowym oknieInfo@usst.hr
Link otworzy się w nowym oknie http://www.usst.hr/

Firma etatowych tłumaczy ustnych i pisemnych

Tłumacz ustny i pisemny jest organizacją zawodową posiadającą osobowość prawną zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń Republiki Chorwacji, utworzonym w 1989 r.

Główna treść działalności Stowarzyszenia polega na promocji i promocji zawodu tłumacza, organizacji konsultacji, wykładów, seminariów, kongresów, procesów i innych grup problemów pracowniczych; współpraca i rozwój zawodowy i zawodowy członków; aktywne uczestnictwo w sporządzaniu aktów prawnych dotyczących profilu tłumaczy tłumaczy pisemnych/sądowych.

Firma etatowych tłumaczy ustnych i pisemnych
specjalnej drogi
144 Zagrzeb

Tel: +385 98 454007
tel./fax: +385 1 615 33 85

e-mail: Link otworzy się w nowym oknieIrena.gizdavcic@gmail.com, Link otworzy się w nowym oknie info@dstip.hr
Link otworzy się w nowym oknie https://www.dstip.hr/

Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Reprezentuje ona organizację posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń Republiki Chorwacji.

Tempus prowadzi działalność w dziedzinie tłumaczeń pisemnych poprzez tłumaczenie, konsultacje, wykłady, seminaria, kongresy i szkolenia zawodowe oraz poprzez łączenie tłumaczy pisemnych i stałych.

Stowarzyszenie Tłumaczy Sądowych,
przy Maximum
103 Zagreb,
10 000 Zagrzeb

Tel: +385 98 421 848, +385 91 5161 664

e-mail: Link otworzy się w nowym oknieTumaci.tempus@gmail.com
Link otworzy się w nowym oknie http://www.tempus-obuka.hr/

Tłumacze przysięgli (STAP)

7a,
21 000 Split

Tel: +385 98 473 470, +385 21 783 422

e-mail: Link otworzy się w nowym oknieInfo@tumac-prevoditelj.com
Link otworzy się w nowym oknie http://www.tumac-prevoditelj.com/

 

Port w
Rijece z Marią Krucifikía Kozulić
2 Rijeka

Tel: +385 98 943 8974, +385 98 942 6580

e-mail: Link otworzy się w nowym oknieinfo-ri@tumac-prevoditelj.com

Zawodowe Stowarzyszenie Tłumaczy Stałych Tłumaczy Ustnych

Čerska cesta 11
10000 Zagrzeb

Tel: +385 1 2983 147

Association of Translator and Translators

Stowarzyszenie powstało w 2000 r., aby promować, rozwijać i chronić zawód tłumacza ustnego i pisemnego oraz aktywnie przyczyniać się do funkcjonowania rządów prawa i ochrony praw człowieka.

Vrazova 15
42 000 Varažby

Tel: +385 95 5654350

e-mail: Link otworzy się w nowym oknieInfo@ustip.hr


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 17/12/2019