Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Leia õigustõlkija või õigustõlk - Horvaatia

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?Alaliste tõlkide staatust reguleeritakse üldiselt Euroopa Kohtu seadusega (Narodne Novine (NN; horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne) nr 28/13, 82/15, 82/16 ja 67/18) ning alaliste kohtutõlkide eeskirjaga (Narodne Novine (NN; horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne) nr 88/08 ja 119/08), samal ajal kui nende õigusi ja kohustusi konkreetse menetluse raames reguleeritakse konkreetsete menetlusseadustega (tsiviilkohtumenetluse seadustik, kriminaalmenetluse seadustik).

Isik, kes lisaks avalikule teenistusele lubamise üldtingimustele vastab järgmistele eritingimustele:

  • horvaadi keele oskus peab valdama täielikult võõrkeelt ja kohus peab olema kohus, kus horvaadi keel on horvaadi rahvus- või rahvuskogukonna või -vähemuste ametlik keel,
  • omab teadmisi kohtusüsteemi korraldusest, avalikust haldusest ja õigusterminoloogiast;
  • on omandanud ülikoolidiplomi.

Isikut, kes on süüdi mõistetud avaliku teenistuse seaduse artikli 49 lõike 1 punktis a sätestatud avalikku teenistusse lubamise takistustes, ei saa määrata alaliseks õigustõlgiks ega isikuks, kes on lõpliku kohtuotsusega süüdi mõistetud kuriteos, mistõttu ei ole tal õigust täita alalise kohtutõlgi ülesandeid, samas kui süüdimõistva kohtuotsuse õiguslikud tagajärjed on säilinud või alalise kohtutõlgi ametisse nimetamise ajal töötamise keeld.

Alaline kohtutõlk võib olla ka ELi liikmesriigi kodanik või välisriigi kodanik, kui tal on teadmised kohtusüsteemist, riigihaldusest ja õigusterminoloogiast ning ta on lõpetanud ülikooliõpingud ning kui päritoluriigi keele oskust valdades on olemas horvaadi keele või etnilise või rahvuskogukonna keele või vähemuse täielik valitsus.

Alaline kohtutõlkLingil klikates avaneb uus akenhttps://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Registri%20i%20baze%20podataka/stalni%20sudski%20tumaci.pdf

Tõlkijate ja tõlkijate liit

Ühendus loodi 2000. aastal, et edendada, arendada ja kaitsta tõlgi ja tõlkija elukutset ning aidata aktiivselt kaasa õigusriigi toimimisele ja inimõiguste kaitsele.

Vandetõlk ja tõlkija Vazova 15
42 000 Varaždin

Tel: + 385 95 5654350

E-post: Lingil klikates avaneb uus akeninfo@ustip.hr

Alalised kohtutõlgid

Horvaatia Vabariigis on justiitsministeerium heaks kiitnud kuus alaliste juriidiliste tõlkide ühendust ja justiitsministeerium on need heaks kiitnud.

Horvaatia kohtutõlkide kutseliit (Hust)

See loodi 2007. aastal ühena kuuest Horvaatia kutseühingust ning selle tegevust kontrolliti tulevaste alaliste õigustõlkide koolitamiseks. Lisaks kohtutõlkide kandidaatide koolitamisele tegeleb ühendus õigustõlkidega Horvaatias ja kogu Euroopas.

Koolitajaid koolitavad juristid ja teadlased, kes töötavad ka kohtutõlkidena.

Horvaatia kutseliit Dragonvicesva 25
Zagreb

Tel: + 385 99 502 19 26

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenhrsust@gmail.com

Alaline kohtutõlkide liit (USST)

Selle peakorter Zagrebis loodi 19. veebruaril 2010. Kutseliit, mis saab täiskohaga liikmelisuse, saab üksnes väljakujunenud kohtupraktika osaliseks, mis viitab samadele ühendustele nagu sarnased ühendused.

ELÜ tegevuse peamine sisu on liikmete kutsealane ja kutsealane areng; tööteemaliste kuulamiste, loengute, seminaride, kongresside, linnavalitsuse ja muude eksperdirühmade korraldamine; teha koostööd teiste samaväärsete ja sarnaste ühenduste ja organisatsioonidega välismaal, samuti kõikide organisatsioonidega, kes toetavad assotsiatsiooni tööd ja muid tegevusi.

8. juunil 2012 sai EULITA (Euroopa õiguskirjanduse ja tõlkijate ühing) liikmeks, rahvusvahelise ja mittetulundusliku õiguse tõlkijaks õiguste tõlkimisel ning 1. augustil 2013 sai ühehäälsest otsusest EULITA täisliige.

Hea kohtu tõlk Alberto
Fortis 15A
10 090 Zagreb

faks: + 385 1 386 40 43

E-post: info@usst.hr http://Lingil klikates avaneb uus akenmailto:info@usst.hr
Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.usst.hr/

Õigustõlkide ja -tõlkide ühing

Tõlk ja tõlkija on 1989. aastal asutatud Horvaatia Vabariigi ühingute registris registreeritud kutseorganisatsioon, mis on juriidiline isik.

Ühenduse tegevuse põhisisu on tõlkevaldkonna elukutse edendamine, konsultatsioonide, loengute, seminaride, kongresside, kohtuprotsesside ja muude tööprobleemide korraldamine; liikmete kontaktid ning ametialane ja kutsealane areng; aktiivne osalemine tõlkija/kohtutõlgi profiiliga seotud õigusaktide koostamisel.

Eritee 144 10 000 Zagreb õigustõlkide
ja -tõlkide ettevõte

Tel: + 385 98
454007 telefon/faks: + 385 1 615 33 85

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenIrena.gizdavcic@gmail.com, www.dstip.hr/ https://Lingil klikates avaneb uus akenmailto:info@dstip.hr
Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.dstip.hr/

Euroopa Liidu Kohtu õigustõlkide ühendus

Ta esindab organisatsiooni, millel on juriidilise isiku staatus ja mis on registreeritud Horvaatia Vabariigi ühingute registris.

Tempus tegutseb tõlkevaldkonnas kirjaliku tõlke, konsultatsioonide, loengute, seminaride, kongresside ja erialase koolituse kaudu ning ühendab tõlkijaid ja alalisi tõlke.

Õigustõlkide liit, 103 Zagreb,
10 000
Zagreb

Tel: + 385 98 421 848, + 385 91 5161 664

E-post: Tumaci.tempus@gmail.com http://Lingil klikates avaneb uus akenmailto:tumaci.tempus@gmail.com
Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.tempus-obuka.hr/

Kohtutõlgid ja -tõlkijad (STAP)

7a,
21 000 Split

Tel: + 385 98 473 470, + 385 21 783 422

E-post: info@tumac-prevoditelj.com http://Lingil klikates avaneb uus akenmailto:info@tumac-prevoditelj.com
Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.tumac-prevoditelj.com/

 

Rijeka sadam
koos Maria Krucifikria Kozulićiga 2 51000 Rijeka

Tel: + 385 98 943 8974, + 385 98 942 6580

E-post: Lingil klikates avaneb uus akeninfo-ri@tumac-prevoditelj.com

Alaliste tõlkide alaliste tõlkijate kutseliit

Čuerska cesta 11 10000
Zagreb

Tel: + 385 1 2983 147

Tõlkijate ja tõlkijate liit

Ühendus loodi 2000. aastal, et edendada, arendada ja kaitsta tõlgi ja tõlkija elukutset ning aidata aktiivselt kaasa õigusriigi toimimisele ja inimõiguste kaitsele.

Vrazova 15 42
000 Varaždin

Tel: + 385 95 5654350

E-post: Lingil klikates avaneb uus aken info@ustip.hr


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 17/12/2019