Jogi szakfordítót vagy tolmácsot keres - Magyarország

Magyarországon nincsen jogi fordítókat és bírósági tolmácsokat nyilvántartó központi, elektronikus adatbázis.


Hogyan találhatok magyar jogi fordítót vagy tolmácsot?

Szakfordítást vagy tolmácsolást munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban díjazás ellenében az végezhet, aki szakfordító vagy tolmács képesítéssel rendelkezik

Hiteles fordítást, idegen nyelvű okmányok másolatainak hitelesítését és fordításhitelesítést az alábbi kivételekkel az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) végezhet.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény értelmében az a közjegyző, aki idegen nyelven okirat készítésére jogosult, ezen a nyelven a közjegyzői hatáskörbe tartozó ügyekben keletkezett okiratról hiteles fordítást készíthet, vagy a fordítás helyességét tanúsíthatja. A fordításnak az eredetivel való megegyezését a közjegyző a fordítás végén záradékkal tanúsítja.

A külképviseletek, ezen belül a konzuli szolgálatok a jogszabályokban és a nemzetközi szerződésekben előírt körben végezhetnek fordítási-, idegen nyelvű iratmásolati és hitelesítési tevékenységet.

Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely - a cég választása szerinti - hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak.

A budapesti székhelyű bíróságnál, ügyészségnél, valamint nyomozóhatóságnál a tolmácsolást az OFFI látja el. Ha a nem budapesti székhelyű bíróságnál, ügyészségnél, valamint nyomozóhatóságnál a tolmácsolás szakképzett tolmács, vagy más alkalmas személy kirendelésével nem biztosítható, az OFFI köteles a tolmácsolást ellátni.

Kapcsolódó link és elérhetőség

A link új ablakot nyit megOrszágos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI)

Cím: 1062 Budapest, Bajza utca 52.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 06/04/2017