Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Leia õigustõlkija või õigustõlk - Leedu

Leedus ei ole tõlkijate või tõlkide andmebaasi.


Kuidas otsida õigustõlkijat/tõlki Leedus?

Kohtumenetluse korral otsib tõlkija/tõlgi kohus.

Isiklikeks vajadusteks võib eratõlkijaid ja -tõlke leida järgmistelt aadressidelt:


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 18/02/2019