Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Λιθουανία

Η Λιθουανία δεν διαθέτει βάση μεταφραστών ή διερμηνέων.


Πώς μπορώ να αναζητήσω νομομαθή μεταφραστή στη Λιθουανία;

Για την εκδίκαση των υποθέσεων, μεταφραστή/διερμηνέα παρέχει το ίδιο το δικαστήριο.

Για τις προσωπικές σας ανάγκες, μεταφραστές και διερμηνείς σάς παρέχουν οι ακόλουθες εταιρείες:


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/02/2019