Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Find en autoriseret oversætter eller tolk - Luxembourg

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: fransk er allerede oversat.

Dette afsnit af portalen hjælper dig med at finde en juridisk oversætter eller tolk i Luxembourg.


Hvordan finder jeg en juridisk oversætter eller tolk i Luxembourg?

Justitsministeriet udarbejder og ajourfører en koordineret liste over autoriserede tolke og oversættere, som kan ses på webstedet for Link åbner i nyt vindueJustitsministeriet. Listen indeholder ligeledes generelle oplysninger.

Er der gratis adgang til den luxembourgske oversætterdatabase?

Der er gratis adgang til den luxembourgske oversætterdatabase.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueJustitsministeriet


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 10/01/2020