Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Find en autoriseret oversætter eller tolk - Luxembourg

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: fransk er allerede oversat.

Dette afsnit af portalen hjælper dig med at finde en juridisk oversætter eller tolk i Luxembourg.


Hvordan finder jeg en juridisk oversætter eller tolk i Luxembourg?

Justitsministeriet udarbejder og ajourfører en koordineret liste over autoriserede tolke og oversættere, som kan ses på webstedet for Link åbner i nyt vindueJustitsministeriet. Listen indeholder ligeledes generelle oplysninger.

Er der gratis adgang til den luxembourgske oversætterdatabase?

Der er gratis adgang til den luxembourgske oversætterdatabase.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueJustitsministeriet


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/12/2018