Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Leia õigustõlkija või õigustõlk - Luksemburg

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: prantsuse keelon juba tõlgitud.

Sellel lehel aidatakse teil leida õigustõlkijaid või -tõlke Luksemburgis.


Kuidas leida Luksemburgis õigustõlkijat või -tõlki?

Justiitsministeerium teeb kättesaadavaks ajakohastatud nimekirja vandetõlkijatest ja -tõlkidest. Sellega on võimalik tutvuda Lingil klikates avaneb uus akenjustiitsministeeriumi veebisaidil ja see sisaldab lisaks üldist teavet.

Kas juurdepääs Luksemburgi õigustõlkijate ja -tõlkide andmebaasile on tasuta?

Juurdepääs Luksemburgi õigustõlkijate ja -tõlkide andmebaasile on tasuta.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenJustiitsministeerium


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 10/01/2020