Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hitta en auktoriserad översättare eller tolk - Luxemburg

I det här avsnittet får du hjälp att hitta en auktoriserad översättare eller tolk i Luxemburg.


Hur hittar man auktoriserade översättare eller tolkar i Luxemburg?

Det finns en uppdaterad förteckning över Länken öppnas i ett nytt fönsterauktoriserade tolkar och översättare på Justitieministeriets webbplats där det även finns allmän information.

Är tillgången till databasen över översättare kostnadsfri?

Tillgången till databasen över översättare i Luxemburg är kostnadsfri.

Länk

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 20/11/2020