Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Find en autoriseret oversætter eller tolk - Letland

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: latvijski već su prevedeni.


Domstolen giver parter i civilretlige og forvaltningsretlige sager – med undtagelse af repræsentanter for juridiske personer – som ikke behersker sproget, retssagen foregår på, ret til at gøre sig bekendt med sagsakterne og deltage i sagen med tolkebistand.

Sagens parter kan også frit vælge den oversætter eller tolk, som de finder egnet.

I straffesager har personer, som har ret til en forsvarer, ofre og deres repræsentanter, vidner, specialister, sagkyndige, revisorer og andre personer, der indkaldes af den embedsmand, der forestår behandlingen af sagen, ret til at bruge et sprog, de forstår, og til at modtage gratis tolkebistand, hvis de ikke behersker landets officielle sprog i. Den embedsmand, der forestår gennemførelsen af sagen, sørger for, at denne tolkebistand bliver stillet til rådighed.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 22/04/2013