Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Znajdź tłumacza przysięgłego - Łotwa

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

Na Łotwie nie ma bazy danych tłumaczy ustnych i pisemnych.


Link otworzy się w nowym oknieW postępowaniu cywilnym sąd zapewnia, aby strony, które otrzymują w danej sprawie państwową pomoc prawną lub które są zwolnione z opłat sądowych, miały prawo zapoznać się z aktami sprawy i uczestniczyć w postępowaniu z pomocą tłumacza ustnego, jeżeli nie władają językiem postępowania.

Link otworzy się w nowym oknieSąd zapewnia, aby strona postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przedstawiciela osoby prawnej, która nie zna języka postępowania, miała prawo zapoznać się z aktami sprawy i uczestniczyć w postępowaniu z pomocą tłumacza ustnego.

Sąd może, według własnego uznania, zapewnić również tłumacza ustnego osobie prawnej.

Link otworzy się w nowym oknieW postępowaniu karnym osoby mające prawo do obrony, pokrzywdzeni i ich przedstawiciele, świadkowie, specjaliści, biegli, rewidenci i inne osoby wezwane do stawienia się przez funkcjonariusza publicznego prowadzącego postępowanie, o ile nie władają językiem urzędowym państwa, są uprawnione w toku postępowania do stosowania języka, który znają i skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza ustnego. Usługi tłumacza ustnego są zapewniane przez funkcjonariusza publicznego prowadzącego postępowanie.W postępowaniu przygotowawczym sędzia śledczy lub sąd zapewnia udział tłumacza w orzeczeniu sędziego śledczego lub sądu.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 23/11/2020