Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Lotyšsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: lotyština.


Súd priznáva účastníkom civilných alebo správnych konaní, ktorí neovládajú jazyk konania (s výnimkou zástupcov právnických osôb), právo na to, aby sa mohli oboznámiť so spisovým materiálom a zúčastňovať sa na konaní s pomocou tlmočníka.

Účastníci konania si tiež môžu slobodne vybrať prekladateľov a tlmočníkov, ktorých považujú za spôsobilých na plnenie daných úloh.

Ak v trestnom konaní osoby s právom na obhajobu, obete alebo ich zástupcovia, svedkovia, znalci, experti, audítori a ďalšie osoby, ktoré orgán činný v trestnom konaní vyzve na účasť na konaní, neovládajú úradný jazyk štátu, majú nárok na to, aby počas konania používali jazyk, ktorý ovládajú, a bezplatne využívali služby tlmočníka. Služby tlmočníka v takom prípade zabezpečuje orgán činný v trestnom konaní.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020