Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Malta

Malta nedisponuje oficiální databází soudních překladatelů a tlumočníků.


V trestních věcech mají soudci a zaměstnanci soudu k dispozici seznam tlumočníků a překladatelů. Tento seznam vede spisovna trestního soudu – Criminal Court Registry. V rámci přípravy na vstup směrnice o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení v platnost byl výše uvedený seznam nedávno doplněn do souboru soudních služeb, které jsou k dispozici online na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts. Když je během trestního řízení zapotřebí služeb tlumočníka nebo překladatele, ustanoví jej soudce (magistrate). To, že je k dispozici výše uvedený seznam, však nebrání soudci v tom, aby bez ohledu na seznam přidělil jako tlumočníka nebo překladatele jakoukoliv jinou osobu, kterou považuje za vhodnou pro výkon těchto činností. Jméno takové osoby bude následně přidáno na seznam. V případě zájmu o další informace se prosím písemně obraťte na „The Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta“.

V občanských věcech si mohou účastníci řízení vybrat překladatele nebo tlumočníka podle svého uvážení a náklady na tyto služby nese účastník, který tuto službu požaduje. Soudní správa se výběru vůbec neúčastní. Civilní soudy však mohou použít seznam, který mají k dispozici trestní soudy a který je na výše uvedené internetové adrese volně přístupný veřejnosti.

Maltský seznam překladatelů a tlumočníků tvoří rovněž součást elektronického systému správy soudních věcíLECAM, který v zásadě slouží výlučně zaměstnanců soudu a právníkům. Veřejnost však může rovněž získat přístup k systému LECAM v souvislosti s občanskoprávními věcmi, a to na počítačích v podatelnách soudů.

Soudní úředníci, kteří jsou pověřeni vedením databáze, doplňují znalce na tento seznam. Záznamy o jednotlivých znalcích jsou propojeny se soudní věcí, pro kterou byli pověřeni poskytovat své profesionální služby.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 04/05/2021