Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Malta

Malta nedisponuje oficiálnou databázou súdnych prekladateľov a tlmočníkov.


V trestnoprávnych veciach majú sudcovia a zamestnanci súdu k dispozícii zoznam úradných prekladateľov a tlmočníkov. Tento zoznam spravuje register Trestného súdu (Reġistru tal-Qorti Kriminali). V kontexte nadobudnutia účinnosti smernice o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní bol uvedený zoznam nedávno doplnený medzi súdne služby, ktoré nájdete na internetovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts. Tlmočníka alebo prekladateľa, ktorého je nutné pribrať do trestného konania, ustanoví sudca. Existencia uvedeného zoznamu však nebráni sudcovi v tom, aby ustanovil ako tlmočníka alebo prekladateľa akúkoľvek inú osobu, ktorú považuje za vhodnú. Meno takejto osoby sa následne zaradí do zoznamu. V prípade záujmu o ďalšie informácie sa písomne obráťte na Ir-Reġistratur tal-Qorti Kriminali, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta, Malta.

V občianskoprávnych prípadoch si účastníci konania môžu zvoliť prekladateľa a tlmočníka podľa svojho uváženia. Náklady na tieto služby znáša účastník, ktorý túto službu požaduje. Správa súdu do tohto procesu nijakým spôsobom nezasahuje. Občianske súdy však môžu použiť zoznam, ktorý majú k dispozícii trestné súdy a ktorý je na uvedenej internetovej adrese voľne dostupný verejnosti.

Súčasťou elektronického systému na správu súdnych vecí (LECAM) je aj maltský zoznam tlmočníkov a prekladateľov (LECAM). Tento systém slúži primárne zamestnancom súdov a osobám vykonávajúcim právnickú profesiu. Pokiaľ ide o občianskoprávne konania, verejnosť môže získať prístup do systému LECAM prostredníctvom počítačov na podateľni súdu.

Nové osoby do zoznamu znalcov pridávajú súdni úradníci, ktorí majú oprávnenie na správu databázy. Pri údajoch o jednotlivých znalcoch sa uvádzajú odkazy na konania, pre ktoré boli ustanovení.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 21/12/2016