Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sib traduttur legali jew interpretu - L-Irlanda ta’ fuq

Dan il-pajjiż huwa fi proċess ta’ tranżizzjoni biex joħroġ mill-UE.

Din il-paġna se tgħinek issib traduttur u interpretu legali fl-Irlanda ta’ Fuq.


Bħalissa, l-Irlanda ta’ Fuq ma għandha l-ebda bażi tad-dejta ċentralizzata tal-interpreti jew tradutturi. Madankollu, tista’ tfittex għal dak li teħtieġ f’għadd ta’ reġistri u listi deċentralizzati, inklużi:

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru Nazzjonali tal-Interpreti tas-Servizz Pubbliku

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni tal-Interpreti tal-Pulizija u tal-Qorti

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIstitut tat-Traduzzjoni u tal-Interpretazzjoni


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 16/01/2019