Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Leia õigustõlkija või õigustõlk - Poola

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: poola keelon juba tõlgitud.

See jaotis aitab leida õigustõlkijat või -tõlki Poolas.


Millist teavet Poola tõlkijate andmebaas pakub?

Poolas on:

  • Lingil klikates avaneb uus akenPoola vandetõlkide ja tõlkijate (tłumaczy przysięgłych) nimekiri, mille omanikuks on Poola Justiitsministeerium
  • Lingil klikates avaneb uus akenTõlkijate ja tõlkide andmebaas, mida haldab Poola Tõlkide Liit (Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich)

Kas juurdepääs Poola tõlkijate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs mõlemale andmebaasile on tasuta.

Kuidas otsida õigustõlkijat Poolas

Vandetõlkide andmebaas

Vandetõlkide andmebaasist on võimalik otsida tõlkijat järgmiste märksõnade abil:

  • perekonnanimi
  • tõlke liik
  • linn
  • keel

Tõlkijate ja tõlkide andmebaas

Tõlkijate ja tõlkide andmebaasist on võimalik otsida tõlki järgmiste märksõnade abil:

  • perekonnanimi
  • linn
  • keel
  • eriala (suuline tõlge, kirjanduse tõlge, õigustõlge).

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 28/04/2015