Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Leia õigustõlkija või õigustõlk - Poola

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

 

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

See jaotis aitab leida õigustõlkijat või -tõlki Poolas.


Millist teavet Poola tõlkijate andmebaas pakub?

Poolas on:

  • Lingil klikates avaneb uus akenPoola vandetõlkide ja tõlkijate (tłumaczy przysięgłych) nimekiri, mille omanikuks on Poola Justiitsministeerium
  • Lingil klikates avaneb uus akenTõlkijate ja tõlkide andmebaas, mida haldab Poola Tõlkide Liit (Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich)

Kas juurdepääs Poola tõlkijate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs mõlemale andmebaasile on tasuta.

Kuidas otsida õigustõlkijat Poolas

Vandetõlkide andmebaas

Vandetõlkide andmebaasist on võimalik otsida tõlkijat järgmiste märksõnade abil:

  • perekonnanimi
  • tõlke liik
  • linn
  • keel

Tõlkijate ja tõlkide andmebaas

Tõlkijate ja tõlkide andmebaasist on võimalik otsida tõlki järgmiste märksõnade abil:

  • perekonnanimi
  • linn
  • keel
  • eriala (suuline tõlge, kirjanduse tõlge, õigustõlge).

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 28/04/2015