Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hitta en auktoriserad översättare eller tolk - Polen

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till polska är dock redan färdig.

Här får du hjälp att hitta en polsk auktoriserad översättare eller tolk.


Vad innehåller Polens databas över översättare?

Polen har

Är tillgången till Polens databas över översättare kostnadsfri?

Ja, tillgången till båda databaserna är kostnadsfri.

Hur söker man efter auktoriserade översättare i Polen?

Databas över auktoriserade översättare

I databasen över auktoriserade översättare kan du söka efter en översättare eller tolk på

  • efternamn
  • översättningstyp
  • stad
  • språk.

Databas över översättare och tolkar

I databasen över översättare och tolkar kan du söka

  • efternamn
  • stad
  • språk
  • specialområde (tolkning, skönlitterär översättning, juridisk översättning).

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 28/04/2015